Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.03. Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.03. 8.9.2023. Preuzmi
Prilog 2 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. Prilog 2 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.10. 8.9.2023. Preuzmi
Prilog 3 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. Prilog 3 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.11. 8.9.2023. Preuzmi
Prilog 4 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. Prilog 4 - Kriteriji odabira za intervenciju 73.12. 8.9.2023. Preuzmi
Prilog 5 - Pravila za provođenje postupka nabave Prilog 5 - Pravila za provođenje postupka nabave 8.9.2023. Preuzmi
Prilog 6 - Pravila o primjeni financijskih korekcija Prilog 6 - Pravila o primjeni financijskih korekcija 8.9.2023. Preuzmi
Prilog 7 - Informiranje i vidljivost Prilog 7 - Informiranje i vidljivost 8.9.2023. Preuzmi
Obrazloženje Obrazloženje 8.9.2023. Preuzmi