Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Iskaz učinka propisa za Zakon o potvrđivanju Konvencije o dodjeli troškova naplate tradicionalnih vlastitih sredstava Iskaz učinka propisa sa Zakon o potvrđivanju Konvencije o dodjeli troškova naplate tradicionalnih vlastitih sredstava 12.1.2016. Preuzmi
Teze za Zakon o potvrđivanju Konvencije o dodjeli troškova naplate tradicionalnih vlastitih sredstava Teze za Zakon o potvrđivanju Konvecnije o dodjeli trošlova naplate tradicionalnih vlastitih sredstava 12.1.2016. Preuzmi
Procjena učinka i teze Konvencija o cc i TVS troškovi naplate Prethodna procjena učinka za Zakon o potvrđivanju Konvencije o dodjeli nacionalnih troškova naplate tradicionalnih vlastitih sredstava 13.1.2016. Preuzmi