Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1_Kriteriji odabira Prilog 1 - Kriteriji odabira 2.2.2024. Preuzmi
Prilog 2a_Lista prihvatljivih troškova biljnih genetskih resursa Prilog 2a - Lista prihvatljivih troškova biljnih genetskih resursa u poljoprivredi 2.2.2024. Preuzmi
Prilog 2b_Lista prihvatljivih troškova životinjskih resursa Prilog 2b - Lista prihvatljivih troškova životinjskih genetskih resursa u poljoprivredi 2.2.2024. Preuzmi
Prilog 3-Pravila o primjeni financijskih korekcija Prilog 3 - Pravila o primjeni financijskih korekcija 2.2.2024. Preuzmi
Prilog 4_Pravila za provođenje postupka nabave putem EONA-e Prilog 4 - Pravila za provođenje postupka nabave putem EONA-e 2.2.2024. Preuzmi
Prilog 5_Pravila o postupcima jednostavne nabave Prilog 5 - Pravila za provođenje postupka jednostavne nabave 2.2.2024. Preuzmi
Prilog 6_Informiranje i vidljivost Prilog 6 - Informiranje i vidljivost 2.2.2024. Preuzmi