Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Uredba o Tarifi JB pristojbi 28122023 13.2.2024. Preuzmi
Informacija o radnoj skupini 13.2.2024. Preuzmi
Sažetak - Prijedlog Uredbe o Tarifi javnobilježničkih pristojbi 13.2.2024. Preuzmi