Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Obrazloženje za skraćeno trajanje savjetovanja - male mljekare 24-26 Obrazloženje za skraćeno trajanje savjetovanja Nacrta Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka od 2024.-2026. godine 16.2.2024. Preuzmi