Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
PrilogA_uvjetizahotelbastina Prilog A - Uvjeti za hotel baština 1.2.2016. Preuzmi
PrilogB_uvjetizadifuznihotel Prilog B - Uvjeti za difuzni hotel 1.2.2016. Preuzmi
PrilogC_uvjetizaintegralnihotel Prilog C - Uvjeti za integralni hotel 1.2.2016. Preuzmi
PrilogI_uvjetizakategorijuhotela Prilog I - Uvjeti za kategoriju hotela 1.2.2016. Preuzmi
PrilogII_uvjetizakategorijuaparthotela PrilogII_Uvjeti za kategoriju aparthotela 1.2.2016. Preuzmi
PrilogIII_uvjetizakategorijeturistickognaselja Prilog III - Uvjeti za kategorije turistickog naselja 1.2.2016. Preuzmi
PrilogIV_uvjetizakategorijeturističkihapartmana PrilogIV - Uvjeti za kategorije turističkih apartmana 1.2.2016. Preuzmi
PrilogV_uvjetizakategorijepansiona PrilogV -Uvjeti za kategorije pansiona 1.2.2016. Preuzmi
PrilogVI_uvjetizaposebnestandardezavrstuhotel PrilogVI - Uvjeti za posebne standarde za vrstu hotel 1.2.2016. Preuzmi
PrilogVII_plocezaoznacavanjevrsteikategorijeugostiteljskihobjekataizskupinehoteli PrilogVII - Ploče za označavanje vrste i kategorije ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli 1.2.2016. Preuzmi
PrilogVIII_plocezaoznacavanjeposebnihstandardazavrstuhotel Prilog VIII - Ploče za označavanje posebnih standarda za vrstu hotel 1.2.2016. Preuzmi