Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 - Kriteriji odabira za intervenciju 72.01. 31.5.2024. Preuzmi
Prilog 2 - Tablica izračuna kompenzacijskih mjera 31.5.2024. Preuzmi