Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Teze o sadržaju propisa_29022016 Teze o sadržaju propisa za Zakon o provedbi Uredbe EU br. (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni direktive 2009/16/EZ. 15.3.2016. Preuzmi