Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Nacrt Uredbe o posebnoj vrsti naknade za pokretnine sa svojstvom kulturnog dobra (2) Nacrt Uredbe o posebnoj naknadi za pokretnine sa svojstvom kulturnog dobra koji su sastavni dio zbirki, muzeja i galerija 23.5.2016. Preuzmi