Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Ne-tehnički sažetak SPUO_2016_12_16_za javnu raspravu Ne-tehnički sažetak Strateške studije utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku_izvorni dokument 11.1.2017. Preuzmi