Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
ODLUKA O UPUĆIVANJU SPUO I NPLRH U PROCEDURU JAVNOG SAVJETOVANJA 02012017 Odluka o upućivanju Nacionalnog plana razvoja luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i Strateške studije utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku na javnu raspravu 12.1.2017. Preuzmi
20161129 - Final Report - NACIONALNI PLAN DRŽAVNE LUKE- HR Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku_izvorni dokument 12.1.2017. Preuzmi
Dodatak A Dodatak A 16.1.2017. Preuzmi
20161125 - Appendix B - Final Report - HR Dodatak B 16.1.2017. Preuzmi
20161222 - Diagnostics Annex Final - Croatia National Plan - 825869 - HR Dodatak C 16.1.2017. Preuzmi