Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
TEZE-Zakon o osiguranju radničkih potraživanja Teze o sadržaju propisa 16.1.2017. Preuzmi
Prethodna procjena učinaka propisa-Z. o osiguranju radničkih potraživanja Prethodna procjena za prijedlog Zakona o osiguranju radničkih tražbina 16.1.2017. Preuzmi