Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
05 Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje HANDA (002) Savjetovanje o Zakonu o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata 17.3.2017. Preuzmi
07 Iskaz o procjeni učinaka propisa nakon e-savjetovanja_HANDA Iskaz o procjeni učinaka Zakona o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata 17.3.2017. Preuzmi