Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
Prilog 1 Uredbe PRILOG 1 - PREGLED OPSEGA I SADRŽAJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE 15.5.2017. Preuzmi
Prilog 2 Uredbe PRILOG 2- PREGLED OPSEGA I SADRŽAJA DOKUMENTACIJE ZA OCJENU FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI 15.5.2017. Preuzmi
Prilog 3 Uredbe PRILOG 3 - LISTA OŠTEĆENJA ORGANIZMA – LISTA I 15.5.2017. Preuzmi
Prilog 4 Uredbe PRILOG 4- LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA – LISTA II 15.5.2017. Preuzmi
Prilog 5 Uredbe PRILOG 5 - LISTA TEŽINE I VRSTE INVALIDITETA – OŠTEĆENJA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI 15.5.2017. Preuzmi
Prilog 6 Uredbe PRILOG 6 - OBRAZAC „NALAZ I MIŠLJENJA ZAVODA ZA VJEŠTAČENJE“ 15.5.2017. Preuzmi
Prilog 7 Uredbe PRILOG 7 - OBRAZAC 1-IN 15.5.2017. Preuzmi
Prilog 8 Uredbe PRILOG 8 - OBRAZAC 2-IN 15.5.2017. Preuzmi