Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
CELEX_32016L0943_HR_TXT Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja 9.6.2017. Preuzmi