Dokumenti

Ime Opis Datum dodavanja
CELEX_32015L2436_HR_TXT Direktiva (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima 4.5.2018. Preuzmi
CELEX_32015L2436R(02)_HR_TXT Ispravak Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima 4.5.2018. Preuzmi
Obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje - Zakon o žigu Standardni obrazac sadržaja dokumenta za savjetovanje - Zakon o žigu 8.5.2018. Preuzmi