Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o stručnom osposobljavanju za polaganje revizorskog ispita, revizorskom i posebnom ispitu te ispitu osposobljenosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor