Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Paula Jagar PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) Prijedlogom Pravilnika ne reguliraju se pitanja od ključne važnosti za tunolov, poput načina raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova, čime se dovodi u pitanje i konkretno provođenje prava Europske Unije u okviru provođenja zajedničke ribarstvene politike. Sukladno čl. 2 Uredbe 1380/2013, Zajednička ribarstvena politika osigurava da su aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi dugoročno ekološki održive i da se njima upravlja na način koji je u skladu s ciljevima postizanja gospodarskih i društvenih koristi te koristi za zapošljavanje i doprinos dostupnosti zaliha hrane, te razvoju uvjeta za gospodarski isplativ i konkurentan ribolov i osiguravanje mjera za prilagodbu ribolovnog kapaciteta s ciljem osiguravanja gospodarski isplativih flota. S obzirom na nedorečenost prijedloga Pravilnika po gore navedenom pitanju, ribari tunolovci stavljeni su u položaj pravne nesigurnosti koji može rezultirati pogrešnom procjenom potrebnih resursa i ulaganja te posljedično utjecati na kreditnu i financijsku sposobnost tunolovaca. Napominjemo da je Ministarstvo, sukladno čl.12 st.1 toč. 9 Zakona o morskom ribarstvu dužno propisati pravilnikom način raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova. Budući da Ministarstvo još uvijek nije propisalo kriterije i način raspodjele ribolovnih mogućnosti, niti je održalo sastanke sa savjetodavnom grupom ili bilo kakve konzultacije sa zainteresiranom javnosti, Udruga plivaričara tunolovaca predlaže da Ministarstvo bez odgode obavijesti javnost kada će poduzeti navedene korake. Postoji opravdana bojazan da se prilikom donošenja dodatnog Pravilnika neće poštovati osnovna načela Zakona o pravu na pristup informacijama i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, zastupana po Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na pitanja koja se reguliraju predmetnim Pravilnikom. Prijedlogom Pravilnika regulirana su pitanja vremenskih ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te pravila vezana uz prilov, kao i osnovni elementi vezani uz kapacitet flote u sezoni 2019. godine. Pitanja koja se navode u komentaru poput načina raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama predmet su drugih propisa: Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote i Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.
2 UDRUGA PLIVARIČARA TUNOLOVACA PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) Kroz ovo savjetovanje želimo naglasiti da obavještavamo zainteresiranu javnost da prate događaje koji će se događati u sljedećih mjesec dana. Udruga plivaričara tunolovaca koja ima 35% Hrvatske kvote smatra da sve napore koje je poduzela mogli bi ne uroditi plodom. Imamo opravdanu sumnju da će se nova podjela kvote dodijeliti privilegiranima, a to nikako nećemo dopustiti. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na pitanja koja se reguliraju predmetnim Pravilnikom.
3 UDRUGA PLIVARIČARA TUNOLOVACA PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) smatramo da je ovaj Prijedlog pravilnika koji je objavljen dana 11.01.2019. godine u 15:16 sati nedorečen u smislu ribolovne kvote po brodovima tunolovcima, te da su u svim bivšim Pravilnicima postojali kriteriji na temelju kojih se dijelila kvota. Napominjemo da sastanak koji je održan u 6. mjesecu farsa, obična proforma da uprava ima temelja da kaže da je održala jedan sastanak, gdje smo mi, ulovni sektor iznijeli naših 5 točaka, a svih tih 5 točaka su preporuke od ICCAT-a, a da klaster uzgajivača apsolutno nije definirao ništa te je rečeno da će oni svoje stajalište iznijeti za tjedan dana. Koliko je nama poznato, do dana današnjeg to stajalište nama nije dano na uvid. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na pitanja koja se reguliraju predmetnim Pravilnikom. Prijedlogom Pravilnika regulirana su pitanja vremenskih ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te pravila vezana uz prilov, kao i osnovni elementi vezani uz kapacitet flote u sezoni 2019. godine. Pitanja koja se navode u komentaru poput ribolovne kvote po plovilima i kriterija na temelju kojih se ista raspoređuje predmet su drugih propisa: Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote i Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.
4 Ivan Horžić PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) Poštovanje, S ovim pravilnikom kao i ostatkom nekih dr. vidim da se ne držimo uvijek istih Načela. Želim Vas informirati i ponuditi organizacijku suradnju u domeni pripreme i analize Prijedloga pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019.godini za ribolov plavoperajne tune. *Prvo i glavno pravilo EU glasi da nema razlike između klijenata i pristupa uslugama. U ovom pravilniku vidimo veliku Diskriminaciju. Državna kvota se raspodjeljuje po kategorijama kojih vežu pravilnici. ICCAT organizacija dodjeljiva količinu kvote za plavoperajnu tunu i ne ulazi u daljnu poliku te istoimene države. U razgovoru sa zaposlenikom Iccat-a došao sam do zaključka, ako želimo suzbiti crnu ekonomiju , povećati učinkovitost,bolje upravljanje resursima trebamo na primjeru amerike povezati što više turizam s djelatnošću(npr. marikultura i turizam u Hrvatskoj nisu povezani)te dok se ne povežu zakonom na sjednici sabora nemože se ništa učiniti. Na svom osobnom primjeru probao sam dva puta svoje projekte izložiti institucijama te radi naše birokracije morao sam odustati jer malo je sluha za nove ideje. Iskreno se nadam da će se to jednog dana promjeniti. Veliko političko i ekonomsko pitanje našeg vremena neophodno s europskog stajališta je (OČEMO LI) :Kreniti dalje,mjenjati pravila,učiniti bolji život u NAŠOJ HRVATSKOJ. Ribolov Legalan na plavoperajnu tunu mi je jako velika strast i ljubav(Udičarskim alatom). Premlad sam bio 2005 godine nisam mogao imati povijesni ulov da bih danas bio Iccatovac. Od 2005.god.isti je broj Iccat dozvola koje svake godine radi svoje zaštićenosti se stave na prodaju ( 100 000EU PA GORE ) i do 2018.god. neke i u podnajam. Hrvatska ima najmanji broj Iccat udičarskih brodova za lov na plavoperajnu tunu od svih članica iccat-a ( politika Eu je smanjivanje ribljeg napora ) ali država je ta koja izdaje ribolovne povlastice u okviru kvote. Moje pitanje nadležnima je : OČEMO LI DOČEKATI UPIS NOVIH PLOVILA U ICCAT REGISTAR ILI JE NAMA 2005.GODINE DONESENA ŽIVOTNA PRESUDA,HVALA. S poštovanjem, Ivan Horžić Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na pitanja koja se reguliraju predmetnim Pravilnikom. Prijedlogom Pravilnika regulirana su pitanja vremenskih ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te pravila vezana uz prilov, kao i osnovni elementi vezani uz kapacitet flote u sezoni 2019. godine. Pitanja koja se navode u komentaru poput mogućnosti uvođenja novih plovila u ribolovnu sezonu plavoperajne tune udičarskim alatima predmet su drugog propisa - Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote. Inače, broj plovila u određenoj kategoriji ribolova u pojedinoj zemlji članici ICCAT-a rezultat je broja aktivnih i prijavljenih plovila u određenom referentnom razdoblju na temelju kojeg je ograničen maksimalan kapacitet. Vezano uz komentar o dodjeli povlastica, podsjećamo na činjenicu da je izdavanje novih povlastica zabranjeno od 2008. godine, ali istovremeno skrećemo pažnju i na Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) kao pravni okvir koji dozvoljava mogućnost legalnog ulova tune pod određenim uvjetima izvan kategorije gospodarskog ribolova.
5 Paula Jagar PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus), OPĆE ODREDBE Ministarstvo predmetnim Pravilnikom nije propisalo način raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova što znači da država članica tj. Republika Hrvatska nije ispunila obvezu i izvršila nadležnost izričito dodijeljenu u okviru provedbe Zajedničke ribarstvene politike i to čl.16. st 6. Uredbe 1380/2013. S obzirom na navedeno ukazujemo na moguću odgovornost Republike Hrvatske za štetu zbog nepoštivanja propisa Europske Unije, a osobito u smislu nepoštivanja odredaba Uredbe 13080/2013 kojom je propisana obveza i nadležnost država članica da reguliraju način dodjele ribolovnih mogućnosti (prvenstveno u smislu čl. 16 i čl. 17 predmetne Uredbe). S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, zastupana po Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Komentar izlazi izvan okvira predmetnog Pravilnika. Ipak, koristimo priliku istaknuti kako je upravo ovim Prijedlogom Pravilnika namjera raspodjela ribolovnih mogućnosti za plavoperajnu tunu dodijeljenih Republici Hrvatskoj na osnovne kategorije ribolova - gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini (plivaričarski ribolov, udičarski ribolov, prilov u okviru gospodarskog ribolova, te športski, rekreacijski i ribolov u znanstvene svrhe). Ovaj je korak preduvjet za daljnju izgradnju sustava raspodjele kvote unutar spomenutih kategorija te definiranje uvjeta i kriterija za to, što je predmet drugih podzakonskih propisa koji slijede nakon ovog.
6 Paula Jagar PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus), OPĆE ODREDBE Pravilnik ne propisuje naknadu za ribolov, način uplate i korištenje prikupljenih sredstava, a što je obveza Ministarstva sukladno čl. 13. Zakona o morskom ribarstvu. Navedena okolnost uzrokuje dodatnu pravnu financijsku nesigurnost tunolovcima jer im onemogućava kvalitetno planiranje ulaganja i korištenja postojećih resursa, kao i iz razloga što uzrokuje nesigurnost po pitanju načina korištenja prikupljenih sredstava koja predstavljaju sredstva državnog proračuna u smislu izvršavanja i planiranja proračuna (između ostalog i za razvoj ribarstvene politike), sve kako je propisano Zakonom o proračunu. Udruga plivaričara tunolovaca predlaže da Ministarstvo bez odgode pokrene aktivnosti usmjerenih na određivanje naknade za ribolov u predmetnom Pravilniku, kao i da zakaže konzultacije sa zainteresiranom javnošću u skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, zastupana po Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Komentar izlazi izvan okvira predmetnog Pravilnika. Visinu naknade za ribolov kao i sve pripadajuće tehničke elemente vezane uz ovo pitanje planirano je propisati Pravilnikom o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote te Pravilnikom o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote.
7 MATE LUKIN DRŽAVNA KVOTA,  Članak 2. Svaka drzava clanica ICCAT-a ima svoj udio u postotku cjelokupne kvote istocnog Atlantika i Mediterana,a Hrvatska je zaradila taj udio povjesnim ulovima zaslugom svojih RIBARA. To je povijest koja je stvarana generacijama sa djeda,oca na sina. Sve zemlje Mediterana i sire na isti nacin su postigle udio u cjelokupnoj kvoti za ulov plavoperajne tune. Hrvatska drzava je prepoznala potencijal u ribarstvu pa je 2002.godine napravila Strategiju poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske (NN89/02)-Morski ribolov. Nakon toga Vlada potencira Javnim natjecajima OBNOVU I MODERNIZACIJU RIBOLOVNE FLOTE 2005.godine. Tako se ribarska drustva ukljucuju u navedeni projekt gradnje novih brodova do 40m i nabavke opreme za ulov tune. Znatno se povecavaju ulovni kapaciteti Hrvatske flote na Jadranu,a vec 2008.godine izlazimo na ulov tune u Sredozemno more. Stvaranje tehnicko-tehnoloskih pretpostavki i ukljucivanje u infrastrukturu ribolovne djelatnosti zemlje, investicijama u mreze od 1,5 mil. kuna i vise, u brodove od 5-20 mil.kuna i vise, te opremu vecih mogucnosti, stvorili smo podlogu za ekonomicnije i efikasnije ribarenje,a elaboratima sa svojim TRAJNIM KVOTAMA GARANTIRALI na odrzivost tih projekata. Ovi isti RIBARI nisu pozivani na nikakve sastanke i koordinacije u izradama pravilnika, savjetovanja sa sektorom ili slicno u posljednjih 8 godina, a NEDOPUSTIVO JE DA SE IZ PRAVILNIKA IZBACUJE RIBAR I DRZAVA DA NACIONALIZIRA STECENA PRAVA u ulovu plavoperajne tune. Predlazem HITAN sastanak svih ribara plivaricara tunolovaca sa Upravom ribarstva da se pokusa dogovorom u sektoru iznaci kvalitetnije rjesenje da se ne napravi velika steta!! Nije prihvaćen Komentar izlazi izvan okvira predmetnog Pravilnika. Prijedlogom Pravilnika regulirana su pitanja vremenskih ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te pravila vezana uz prilov, kao i osnovni elementi vezani uz kapacitet flote u sezoni 2019. godine. Pitanja koja se navode u komentaru, a odnose se na raspodjelu kvote po plovilima predmet su drugih propisa: Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote i Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.
8 "NEKTON" OBRT ZA RIBARSTVO DRŽAVNA KVOTA,  Članak 2. Kako je moguće da čovjek ima trajnu kvotu koju mu dodjeli država i na temelju te trajne kvote se odriče sve ove godine drugih radnji (lov inćuna kad je bilo isplativo) ide na tunolov, zaradi manje nego na inćunima ali ima tu kvotu, koju brani i čuva jer je njegova. Ulaganje u opremu za tunolov (mreža, panga, vitlo, jača hidraulika) dolazimo do milijunskih iznosa i da to netko može zanemariti i reći da je sad to državna kvota. Mislim da i ako mora biti državna da je trebalo u razgovoru sa ribarima, vlasnicima povlastice (alat za tunolovku) dogovoriti se i naći rješenje jer ono postoji. Obzirom da sam vlasnik alata za tunolov od 1934 god. nasljednik treće tunolovke u SFRJ. volio bi vidjeti tko će mi oduzeti pravo na kvotu. Jednom mi je oduzeta (nacionalizirana 1941 god.) i više neće. Mislim da su sad ipak malo bolja vremena. Proglašenjem državne kvote prije par godina (Jakovina) već mi je nanesena šteta, neznam radi čega ili koga ali se to nekako kompenziralo podjelivši državnu kvotu (izmišljenu) svima isto. Na godine provedene u tunolovu i uloženo od 1934 god. morao bi imati daleko, daleko najveću kvotu u hrvatskoj. Boli me kad vidim da neki novi brodovi imaju kvotu višu nego Ja jer se nalze uvjek neki modeli kako ribari koji su stvarali tu kvotu trebaju dobiti manje. Zar ne bi trebalo imati poštovanja prema tim ljudima koji su se time počeli baviti prije 70 god. - 80 god. (moj djed) i biti im zahvalni jer da nisu oni počeli kako su počeli ne bi mi imali danas ovo što imamo u tunolovu. Nije prihvaćen Komentar izlazi izvan okvira predmetnog Pravilnika. Prijedlogom Pravilnika regulirana su pitanja vremenskih ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te pravila vezana uz prilov, kao i osnovni elementi vezani uz kapacitet flote u sezoni 2019. godine. Pitanja koja se navode u komentaru poput načina raspodjele kvote po plovilima predmet su drugih propisa: Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote i Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.
9 Rib. obrt Milivoj Blaslov DRŽAVNA KVOTA,  Članak 2. Ovo je samo još jedan dokaz kako ova država nije vjerodostojna svojih riječi i djela. Svaka osoba koja zna "2+2", zna da pojam "Trajna individualna kvota" znači da je nešto trajno, međutim država samo jednim potezom nalivpera izbriše taj pojam i preimenuje ga u "Državna kvota". Ovako se nije ni za vrijeme svih bivših država nacionalizirala materijalna i nematerijlna imovina. Sva naša imovina koja je vezana uz tunolov(mreže, pomoćni čamci itd...) možemo skupiti na jedno mjesto i zapaliti. Pitam se samo što sad slijedi nakon ovog pravilnika.... Nije prihvaćen Komentar izlazi izvan okvira predmetnog Pravilnika. K tome, podsjećamo da Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17. i 130/17.) člankom 13. stavkom 2. propisuje kako se ustupljena dopuštena količina ulova po plovilu ne može jednokratno dati na raspolaganje na razdoblje duže od 10 godina.
10 UDRUGA PLIVARIČARA TUNOLOVACA RIBOLOVNI KAPACITET,  Članak 3. Ovaj Članak je nedorečen kao što smo pisali i u uvodnom dijelu jer se ne zna način dodjeljivanja kvote. Nekoliko brodovi u bivšoj podjeli kvote su imali mogućnost samostalnog prijavljivanja izlaska na more zbog svog kapaciteta (kvota broda i dužina broda), a brodovi koji nisu imali dovoljno samostalne kvote, morali su se spajati sa drugim brodovima da bi imali dovoljno za izlazak u tunolov. Nejasni su kriteriji po kojima će se kvota raspodijeliti na 43 broda, a do 31.01.2019. trebate podnijeti izvještaj EU komisiji. Nije prihvaćen Komentar izlazi izvan okvira predmetnog Pravilnika. Prijedlogom Pravilnika regulirana su pitanja vremenskih ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te pravila vezana uz prilov, kao i osnovni elementi vezani uz kapacitet flote u sezoni 2019. godine. Pitanja koja se navode u komentaru poput načina raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova predmet su drugih propisa: Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote i Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote. Pojašnjavamo k tome kako nije propisana obveza da se Planom ribolova i kapaciteta kojeg je Republika Hrvatska dužna podnijeti Europskoj komisiji najkasnije do 31. siječnja podnosi i popis pojedinih plovila s njihovim individualnim kvotama.
11 Paula Jagar PRILOV,  Članak 4. Prijedlogom Pravilnika nije predviđeno uzimanje u obzir trajne individualne kvote prilikom raspodjele državne kvote. Mišljenja smo da je nužno uzeti u obzir i razine ulova iz prethodnih godina a osobito s obzirom na odredbu čl. 17. Uredbe 1380/2013. Navedena odredba obvezuje države na primjenu transparentnih i objektivnih kriterija za raspodjelu ribolovnih mogućnosti, između ostalog i na način da uzme u obzir i prijašnje razine ulova. Ukazujemo na to da dodjela ribolovnih mogućnosti koja se temelji na povijesnom udjelu nastoji osigurati da se te mogućnosti kao prioritet daju subjektima koji imaju flotu plovila čiji je ribolovni kapacitet u načelu sposoban nositi se s obujmom ulova koji odgovara navedenim mogućnostima. Raspodjela na opisani način zadovoljava cilj zajedničke ribarske politike iz čl.2 st. 5. točke (d) Uredbe 1380/2013 i omogućuje zadržavanje gospodarske isplativosti flota kako predviđa ta odredba. Također, usvajanje načina dodjele kvota temeljem povijesnih razina ulova opravdano je i socioekonomskim ciljem iz čl. 2. st. 5. točke (f) Uredbe na to da očuvanje gospodarske isplativosti flota pozicioniranim subjektima omogućava daljnje djelovanje na predmetnom tržištu te, stoga, održavanje primjerenog životnog standarda onima koji ovise o ribolovnim aktivnostima. Ovakav stav zauzeo je i Sud Europske unije odukom od dana 12. srpnja 2018. godine, u predmetu oznake C-540/16. Napominjemo da je Republika Hrvatske svoj visok udio u ukupnoj svjetskoj kvoti tune ostvarila upravo na temelju prijašnjih razina ulova koje su uz velika ulaganja ostvarili hrvatski ribari kroz dugi niz godina, posebno od 1998. godine kada je ICCAT povećao tadašnju malu ulovnu godišnju kvotu Hrvatske za 3,3 puta. S obzirom na visoka ulaganja i opterećenost kreditima, opstanak ribara je moguć jedino uz trajnost dodijeljenih kvota i poštivanje prijašnjih razina ulova. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca , zastupana po Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Komentar izlazi izvan okvira predmetnog Pravilnika. Prijedlogom Pravilnika regulirana su pitanja vremenskih ograničenja korištenja pojedinih ribolovnih alata, raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini te pravila vezana uz prilov, kao i osnovni elementi vezani uz kapacitet flote u sezoni 2019. godine. Pitanja koja se navode u komentaru poput kriterija raspodjele ribolovnih mogućnosti po plovilima predmet su drugih propisa: Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote i Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote.
12 UDRUGA PLIVARIČARA TUNOLOVACA PRILOV,  Članak 4. Smatramo sramotnim da se Ministarstvo ne savjetuje sa ulovnim sektorom kod izrade Pravilnika, već ga samostalno objavljuje. Hrvatski ribar je stvorio kvotu svojim radom i ulaganjem kroz skoro stoljeće, a da RH preko noći oduzme sva prava tim istim ribarima, a istu misli dodijeliti kroz sljedeći pravilnik po nepoznatim kriterijima, Pitamo se da li je moguće da ribari koji su stvarali tu istu kvotu desetljećima i imaju povlasticu od Kraljevine SHS, sada će izgubiti prava, a novi brodovi, koji su novoregistrirani, dobit će sva prava. Nije prihvaćen Komentar izlazi izvan okvira predmetnog Pravilnika. Koristimo priliku istaknuti kako je, zbog žurnosti donošenja, predmetni Pravilnik prije objave na e-savjetovanju dostavljen elektroničkim putem predstavnicima sektora putem njihovih komorskih sustava na očitovanje. Prije donošenja svakog propisa Ministarstvo na različite načine provodi konzultacije sa sektorom koji, ovisno o rokovima i vremenu koje je na raspolaganju, mogu uključivati rad u okviru povjerenstava, radnih grupa te elektroničku razmjenu komentara i prijedloga. K tome, podsjećamo da Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17. i 130/17.) člankom 13. stavkom 2. propisuje kako se ustupljena dopuštena količina ulova po plovilu ne može jednokratno dati na raspolaganje na razdoblje duže od 10 godina.
13 Milan Maleš VREMENSKA OGRANIČENJA,  Članak 5. Izjednačiti dozvoljeni period ribolova tune u športskom i rekreacijskom te gospodarskom ribolovu udičarskim alatima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru. Ipak, zbog pravne sigurnosti, predviđeno je da sezona športskog i rekreacijskog ribolova u 2019. godini počne kao i prethodnih godina – 16. lipnja, obzirom da u trenutku izrade ovog akta nije provedena transpozicija odredbi ICCAT Preporuke u dijelu koji regulira sezonu ribolova različitim alatima na razini Europske unije. Ipak, kako bi se novo uspostavljeni sustav u sportskom i rekreacijskom ribolovu trebao zadržati kroz duži period, svakako ćemo Vaš prijedlog razmotriti za buduće sezone.
14 Ivan Horžić PRAVILNIK O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2019. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus), Prilog 1. Dio kvote za Prilov staviti u negospodarski ribolov . Sa godišnjom dozvolom za sportski ribolov udičarskim alatima za veliku ribu dozvoliti JEDNU ribu u brodu s novčanom naknadom za zadržavanje ribe . 2018 godine za Prilov od gos.rib.plivarica i koća prijavljeno je * 0 KG * 20 Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru. Ipak, nismo u mogućnosti uvažiti ga. U segmentu negospodarskog ribolova uspostavljena su posebna pravila za ribolov tune u športskom ribolovu i posebna pravila za ribolov tune u rekreacijskom ribolovu. U športskom ribolovu ulov tune je dozvoljen jedino u sklopu natjecanja kojima je odobrena kvota, dok je u rekreacijskom ribolovu ulov tune dozvoljen jedino od strane rekreacijskog ribolovca koji je udovoljio uvjetima Javnog natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune te mu je dodijeljen dio kvote raspoređen na rekreacijski ribolov, i to u količini od jednog primjerka po plovilu dnevno. Javni natječaj se svake godine objavljuje na temelju Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune. U svim ostalim slučajevima, dozvoljen je ribolov tune isključivo po principu „ulovi i pusti“.