Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O METODOLOGIJI IZRADE STRUČNE DOKUMENTACIJE RADI UTVRĐIVANJA STAŽA OSIGURANJA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sanja Beloglavec ZNAČENJE IZRAZA, Članak 3. Smatram da bi ovdje svakako trebalo uvrstiti i radno mjesto učitelja odnosno nastavnika. Osnovno obilježje ovoga radnog mjesta je gotovo svakodnevna izloženost buci i opasnostima u radu, a odnose se na brigu i skrb o učenicima i njihovu kretanju u prostoru škole. Najveći posao ovdje odrađuju razrednici uz podršku stručne službe škole. Posebna je priča odlazak na terenske nastave gdje je učitelj angažiran 24 sata dnevno. Sve ovo definitivno trajno utječe na smanjenje radne sposobnosti. Nije prihvaćen Radna mjesta i zanimanja na kojim se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem utvrđuju se Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“, br. 115/18, u daljnjem tekstu: Zakon) na način propisan člankom 25. Zakona te navedeno nije predmet ovog Prijedloga pravilnika. Prijedlogom pravilnika propisuje se temeljni sadržaj stručne dokumentacije za utvrđivanje radnih mjesta na kojima postoje teški i štetni utjecaji pri radu, odnosno zanimanja na kojima je vijek obavljanja profesionalne djelatnosti ograničen navršavanjem određenih godina života.