Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama Zakona o elektroničkoj trgovini, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, I.USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA   Predlažem da se izmjena Zakona o elektroničkoj trgovini iskoristi i za dodatak koji će omogućiti sigurno korištenje proizvoda i stručno i neovisno potvrditi osobine koje bi bile navedene u komercijalnoj ponudi. Za Članak 7. Zakona o elektroničkoj trgovini: Davatelj usluga informacijskog društva dužan je, na zahtjev kupca prema kojem je uputio komercijalno priopćenje, dostaviti mu mišljenje opće dostupne stručne pravne osobe sa sjedištem u zemlji članici Europske unije, koja potvrđuje ispravnost i opisane tehničke osobine ponuđenog proizvoda. . Također, na zahtjev kupca, dužan mu je dostaviti i podatke o proizvođaču ponuđenog proizvoda. Obrazloženje: Kod ponude električnih proizvoda događa se da su proizvodi opasni za korištenje jer mogu uzrokovati požar ili dovesti do strujnog udara, a dvojbene su i tehničke osobine koje se navode u komercijalnoj ponudi (svjetiljke, grijalice, uređaji za hlađenje…). Primljeno na znanje Predlagatelj propisa nije prihvatio predloženu izmjenu budući ista nije predmet izmjene ovog Nacrta prijedloga zakona. Međutim, primjedba je primljena na znanje te će o istoj biti razmotreno prilikom prve sljedeće izmjene Zakona o elektroničkoj trgovini.