Izvješće o provedenom savjetovanju - PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivanka Renac PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU Jedan od najosjetljivijih sektora u okviru iznimno osjetljivih sektora svakako je dio koji se odnosi na proizvodnju mlijeka. Iznos omotnice za mliječne krave trebalo bi povisiti i to najmanje za 20 do 25%. Naime, ako je prosječna otkupna cijena mlijeka oko 2,50 kn pa i niža, a cijena od najmanje 3,00 do 3,20 kn/kg tek bi osigurala proizvodnju bez zarade, onda iz odnosa ovih cijena jednostavno se može izračunati o kolikoj se razlici radi. Iznos omotnice od 55 milijuna kuna za mliječne krave upućuje na to da bi potpora po jednom grlu mogla iznositi manje od 500 kn, jer prema podacima koji se objavljuju u RH je oko 120 tisuća mlječnih krava. S obzirom da otkupljivači mlijeka isporučiteljima sa većom količinom plaćaju veću cijenu kroz veću tzv. proizvođačku premiju, a onima sa manjim količinama manju cijenu, onda bi se u okviru ove mjere trebale napraviti grupe prema broju mliječnih krava te tako "pomoći" manjim poljoprivrednim proizvođačima da nastave sa poslom umjesto da zatvore štale, a što je gotovo svakodnevna pojava. Najteža situacija je kod proizvođača mlijeka koji imaju do 30 grla i koji ostvaruju prosječnu cijenu oko 2,30 kn/kg, dok oni sa preko 100 krava "uhvate" oko 3,00 kn. Grupe bi trebalo napraviti na slijedeći način: do 30 grla, 31 do 50, 51 do 100, 101 do 200 i preko 200. Ako računica prema stvarnim podacima pokaže da je jedinični iznos potpore po kravi xxx kn, onda, za prvih 30 grla - odrediti koeficijent 1,3 za 31 do 50 grla - 1,15, za 51 do 100 grla 1,00, 101 do 200 0,75 i za više od 200 grla u 0,65. Primljeno na znanje Plaćanja za mliječne krave vrše se u skladu s odredbama poljoprivrednog de-minimisa (Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013), pri čemu je ograničavajući faktor maksimalni iznos potpore od 15.000 EUR u trogodišnjem razdoblju po korisniku. Ovaj limit u sebi već sadrži komponentu degresivnosti. Pritom, ne smije se zanemariti da su kod proizvodno vezanih plaćanja za krave u proizvodnji mlijeka koje se isplaćuju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Državnog proračuna RH potpora već utvrđuje za tri razreda veličine stada prema degresivnim koeficijentima: 1-50 grla (koeficijent:1); 50-200 grla (koef.:0,83) i više od 200 grla (koef: 0,68).
2 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU, 1.UVOD Pozivamo na otvaranje dijaloga u sektoru proizvodnje mandarina, zbog izuzetno lošeg stanja i demotiviranosti proizvođača, što rezultira gospodarskim, demografskim i sociološkim poteškoćama i problemima u dolini Neretve. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU, 1.UVOD Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu: Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu (“Narodne novine” broj 19/17, 45/17, 46/17) i Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (“Narodne novine” broj 19/18., 42/18. i 45/18.) prema kojima se potpore u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, krmače, duhan i maslinovo ulje) isplaćuju po pravilima odgovarajućih EU uredbi koje uređuju de-minimis potpore. Ukupan iznos kojeg je Ministarstvo poljoprivrede planiralo godišnje isplaćivati u skladu s Uredbom 1408/2013. iznosio je oko 150.000.000,00 kuna (dodatak 3. Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine” broj 30/15.). Ukupan iznos kojeg država članica Europske unije može isplaćivati u trogodišnjem razdoblju je ograničen. Sukladno dodatku I. Uredbe 1408/2013, Hrvatska u trogodišnjem razdoblju može dati ukupno 28 610 000 eura (oko 2165000.000,00) de minmis potpora. Davatelji državnih potpora su: ministarstvo, županije, gradovi, općine, HBOR, a u Hrvatskoj ima 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave, i to 428 općina i 127 gradova te 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija i Grad Zagreb. Svi oni dodjeljuju potpore male vrijednosti prema Uredbi 1408/2013. Ovom iznosu treba pridodati i 8.000.000,00 kuna koje Ministarstvo poljoprivrede planira godišnje isplaćivati kao potpore male vrijednosti u okviru Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine (ukupne vrijednosti 24 milijuna kuna). Ako je maksimalan iznos kojeg Hrvatska može isplatiti u trogodišnjem razdoblju prekoračen, kako će se provoditi Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2019. godinu ukupne vrijednosti 131.000.000,00 kuna? Primljeno na znanje Plaćanja za mliječne krave, krmače i duhan tipa Burley te izvorne i zaštićene vrste i kultivare poljoprivrednog bilja vrše se u skladu s odredbama poljoprivrednog de-minimisa (Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013), a plaćanja za maslinovo ulje i duhan tipa Viržinija u skladu s odredbama gospodarskog de-minimisa (Uredba Komisije (EZ) br. 1407/2013). Plaćanja za maslinovo ulje i duhan tipa Viržinija ne ulaze u nacionalni limit od 28,61 milijuna EUR. Nacionalni limit nije prekoračen, naime potrebno je napomenuti kako je limit trogodišnji, ali pomičan. To znači da se u 2019. godini oslobađaju sva sredstva koja su ušla u limit za 2016. godinu, a u 2019. godini prate se 2017., 2018 i 2019. godina (tekuća i prethodne dvije fiskalne godine).
4 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU, 2. CILJEVI PROGRAMA S obzirom na osjetljivost i ranjivost proizvodnje mandarina u dolini Neretve, posebice od ulaska RH u EU, tražimo uvrštavanje unaprjeđenja proizvodnje mandarina u ciljeve programa. Primljeno na znanje Unaprjeđenje proizvodnje mandarina s adekvatnim mjerama bit će predmet posebnog Programa.
5 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PROGRAM DRŽAVNE POTPORE ZA IZNIMNO OSJETLJIVE SEKTORE U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU, 3. MJERE PROGRAMA U mjerama programa potrebno je uključiti potporu za mandarine. Primljeno na znanje Unaprjeđenje proizvodnje mandarina s adekvatnim mjerama bit će predmet posebnog Programa.