Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DINO ŠIPALO OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 1. OPĆE INFORMACIJE Cilj koji se namjerava postići donošenjem izmjena Zakona o carinskoj službi je prema ovim tezama IZBJEGAVANJE POJAVA PRAVNIH PRAZNINA . Međutim s obzirom na trend koji traje još tamo negdje od 2013 godine i pokušaj dodjeljivanja sve više i više nadležnosti carinskoj upravi, valjalo bi kao cilj postaviti IZBJEGAVANJE PRAVNE NESIGURNOSTI proizišle dijelom zbog kontinuiranog skupljanja i koncentracije inspekcijskih poslova u Carinskoj službi izmjenama zakona koju nisu pratile izmjene odredbi o unutarnjem ustrojstvu i odredbi u pogledu carinskih ovlasti. Stoga je cijeli zakon nepregledan i nerazumljiv, što kod samih carinskih službenika dovodi do nesnalaženja u njegovoj primjeni a kod poduzetnika stvara pravnu nesigurnost. Stoga valja pozdraviti eventualne izmjene Zakona u svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje Državni inspektorat preuzima od pojedinih središnjih tijela državne uprave no pod hitno razmisliti o izmjeni Zakona u cijelosti jer su opasne česte izmjene koje su nnerazumljive i samim carinskim službenicima. Dino Šipalo Nije prihvaćen Komentar je opće naravi i u suštinskom smislu se ne odnosi na predmet uređenja izmjena i dopuna Zakona o carinskoj službi.
2 DINO ŠIPALO OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE, 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Cilj koji se namjerava postići donošenjem izmjena Zakona o carinskoj službi je prema ovim tezama IZBJEGAVANJE POJAVA PRAVNIH PRAZNINA . Međutim s obzirom na trend koji traje još tamo negdje od 2013 godine i pokušaj dodjeljivanja sve više i više nadležnosti carinskoj upravi, valjalo bi kao cilj postaviti IZBJEGAVANJE PRAVNE NESIGURNOSTI proizišle dijelom zbog kontinuiranog skupljanja i koncentracije inspekcijskih poslova u Carinskoj službi izmjenama zakona koju nisu pratile izmjene odredbi o unutarnjem ustrojstvu i odredbi u pogledu carinskih ovlasti. Stoga je cijeli zakon nepregledan i nerazumljiv, što kod samih carinskih službenika dovodi do nesnalaženja u njegovoj primjeni a kod poduzetnika stvara pravnu nesigurnost. Stoga valja pozdraviti eventualne izmjene Zakona u svrhu osiguravanja pravilnog, učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja državne uprave u upravnim područjima koje Državni inspektorat preuzima od pojedinih središnjih tijela državne uprave no pod hitno razmisliti o izmjeni Zakona u cijelosti jer su opasne česte izmjene koje su nnerazumljive i samim carinskim službenicima. Dino Šipalo Nije prihvaćen Komentar je opće naravi i u suštinskom smislu se ne odnosi na predmet uređenja izmjena i dopuna Zakona o carinskoj službi.