Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragana Resan Vođenje i čuvanje poslovne dokumentacije i podataka, Članak 4. Članak 4. stavak 5. Predlažem nadopuniti ovaj stavak na način da je UAIF koji je prenio posao upravljanja imovinom AIF-a dužan dostaviti novom UAIF-u dokumentaciju za period i duži od 5 godina ukoliko to zahtjeva strategija ulaganja AIF-a. (primjer su fondovi koji imaju rok trajanja 10 godina npr. pa im je prva polovica vijeka trajanja 5 godina proces investiranja a drugih 5 godina proces dezinvestiranja) Prihvaćen Prijedlog se prihvaća te će stavak 5. biti dopunjen sukladno prijedlogu.