Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UGRUIB "Bluefin" ISKRCAJ , Članak 14. Molimo Vas da pod e. Pula-Bunarina stavite Pula-mol od Carbone, hvala. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru, te Vas obavještavamo kako smo iskrcajno mjesto Pula – Bunarina zamijenili iskrcajnim mjestom Pula – gat Čađavica.
2 UGRUIB "Bluefin" NAKNADA ZA RIBOLOV, Članak 6.   Pozdravljamo odluku i da smo i ove godine oslobođeni naknade. Jednoglasno su se svi članovi izjasnili da smo već previše opterečini sa pustim porezima, naknadama i nametima i odredbama uz sve prirodnih poteškočama koji ovaj posao nosi sa sobom. Očekujemo da se napokon počinje uspješno provoditi inspekcijski nadzor na moru i tržištu i da se nas ribare tako zaštiti i nama osigurava dobru tržišnu cijenu. Tek onda će imati ta naknada smisla. Ovako nas samo prisilite da tunu prodajemo za malu cijenu da naknada što manja ispadne, a i cijena crne tune nam već stisla cijenu naše tune do nerentabilnosti poslovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru te podsjećamo kako je Zakonom o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17. i 13/19.) propisano da se za raspolaganje ustupljenom dopuštenom količinom ulova (kvotom) plaća naknada te da visinu naknade propisuje ministar Pravilnikom. Ipak, ove je godine predviđeno kako će, iznimno, iznos naknade biti 0 HRK. Na ovaj način osigurano je prijelazno razdoblje po pitanju plaćanja naknade, tijekom kojeg bi u potpunosti trebao zaživjeti sustav sljedivosti i ojačati sustav kontrole. Očekuje se da će ovo pozitivno utjecati konkurentnost gospodarskog ribolova plavoperajne tune udičarskim alatima te mu osigurati sigurniju poziciju na tržištu, a što bi za posljedicu imalo da uvođenje plaćanja naknade bude manji stres za sektor.
3 UGRUIB "Bluefin" UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE , Članak 4.   Citiram komentar jednog člana:"Na svaki način moramo zabranit, da nama dodaju još novih brodova, onda smo stvarno propali. Več sada je tržište puno tune, tunogojilišta se radi po cijlom svijetu pa i Japan neče biti kao svi pričate, med i mlijeko. Ima uzgojne tune iz Mexica po cijeloj Europi. I to po 8,00 eur FCO Barcelona. Kako čemo mi postič bolju cijenu, ako se ne udružimo kako treba.". Jednoglasno su se članovi izjasnili da se broj flote za udičarski alat ne povečaje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru i ističemo kako je ove godine predviđeno zadržavanje istog broja plovila kao i protekle godine. Ipak, ukoliko kvota i nadalje bude rasla, predviđena je mogućnost povećanja broja plovila na temelju Javnog Natječaja.
4 RIBARSKA ZADRUGA KOMIŽA PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE Poštovani, predlažem da se u popis mjesta/luka za iskrcaj tune uvrsti i Komiža. Činjenica je da se na sjednici ICCAT-a u studenom 2018. između ostalih usvojila i odredba koja propisuje da se u sporednom ulovu s plutajućim parangalima može uloviti i 20% plavoperajne tune (u komadima), od ukupne količine igluna kao ciljane vrste. Činjenica je da će, naša četiri komiška ribara koja obavljaju gospodarski ribolov s plutajućim parangalima i vrše prodaju ulova igluna Ribarskoj zadruzi Komiža, ovime sigurno imati prilov tune koju neće radi predmetnog nedostatka moći iskrcati u Komiži a na što imaju pravo. Naime, za komiške ribare prema ovom prijedlog pravilnika najbliža luka iskrcaja je Vira na Hvaru koja je udaljena 24 NM od Komiže. Ujedno u cilju razvoja ribolovnog turizma na otoku Visu, potrebno je i nosiocima kvote tune temeljem natječaja za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune, omogućiti iskrcaj u Komiži kao jedinoj luci koja je najbliža najbogatijim lovištima tune na Jadranu. S poštovanjem, Astrid De Maria, upraviteljica Ribarske zadruge Komiža Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom prijedlogu kojeg, ipak, u ovom trenutku nismo u mogućnosti uvažiti. Naime, do stupanja na snagu odredbe paragrafa 38. ICCAT Preporuke 18-02, nismo u mogućnosti na nacionalnoj razini ozakoniti prilov u količini od 20% u ribolovu plutajućim parangalom. Po stupanju spomenute odredbe na snagu, potrebno je donijeti izmjene Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus), te potom razmotriti prijedlog o uvrštavanju novog iskrcajnog mjesta koje se zatim i prijavljuje ICCAT-u.
5 IVAN HORŽIĆ PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE, Prilog 1  Dobra večer, Gospodine ministre, čekamo prvi javni natječaj dodijele na dodjelu dijela udičarske kvote dodatnim plovilima! S poštovanjem, Ivan Horžić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru te podsjećamo kako se radi o gospodarskom ribolovu tune udičarskim alatima te će u tom smislu takav Natječaj biti namijenjen vlasnicima plovila na koja je izdana važeća povlastica za gospodarski ribolov na moru.
6 Anton Roca PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) UDIČARSKIM ALATIMA I UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE  PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE UDIČARSKE KVOTE Još jedna u nizu naknada, gospodo već plaćamo previše naknada u svim oblicima kao obrtnici.Mislim da to nije realno u kontekstu održivog gospodarenja u ribolovu,mi smo izloženi dovoljnoj presiji od strane države. Ima puno važnijih stvari za regulaciju,pa kad to riješe nadležne institucije onda možda budemo u stanju plaćati još jednu novu naknadu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru te podsjećamo kako je Zakonom o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17. i 13/19.) propisano da se za raspolaganje ustupljenom dopuštenom količinom ulova (kvotom) plaća naknada te da visinu naknade propisuje ministar Pravilnikom. Ipak, ove je godine predviđeno kako će, iznimno, iznos naknade biti 0 HRK. Na ovaj način osigurano je prijelazno razdoblje po pitanju plaćanja naknade, tijekom kojeg bi u potpunosti trebao zaživjeti sustav sljedivosti i ojačati sustav kontrole. Očekuje se da će ovo pozitivno utjecati na konkurentnost gospodarskog ribolova plavoperajne tune udičarskim alatima te mu osigurati sigurniju poziciju na tržištu, a što bi za posljedicu imalo da uvođenje plaćanja naknade bude manji stres za sektor.