Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O AKTIVNOM TRAŽENJU POSLA I RASPOLOŽIVOSTI ZA RAD

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice 5. Profesionalni plan, Članak 13. Člankom 13. Pravilnika propisano je kako se nezaposlena osoba i savjetnik za zapošljavanje potpisivanjem Profesionalnog plana obvezuju provoditi u njemu utvrđene aktivnosti u dogovorenim rokovima, a da je praćenje izvršavanja aktivnosti i rokova iz Profesionalnog plana u nadležnosti savjetnika za zapošljavanje. Međutim, čl. 10. st. 1. istog Pravilnika propisuje se kako je Profesionalni plan obvezujući dokument kojim su definirane i aktivnosti i obveze, ne samo nezaposlene osobe, već i savjetnika za zapošljavanje. Stoga bi Pravilnikom trebao biti uspostavljen i unaprijed poznat mehanizam nadzora nad pravodobnim izvršavanjem aktivnosti iz Profesionalnog plana od strane samog savjetnika, pogotovo s obzirom na vjerojatno ne tako rijetke situacije u kojima se nezaposlene osobe pritužuju na neaktivnost svojih savjetnika (npr. ne obavještavaju ih o raspoloživim radnim mjestima za koja ispunjavaju uvjete), nepravovremeno pozivanje na sudjelovanje u aktivnostima iz čl. 3. st. 1. Pravilnika ili nepridržavanje dogovorenih termina savjetovanja i/ili individualnih konzultacija. Nije prihvaćen Odnosi nezaposlene osobe i savjetnika za zapošljavanje uređeni su na način da oboje preuzimaju obveze potpisivanjem profesionalnog plana odnosno sporazuma za uključivanje na tržište rada. Budući da navedeno spada pod redovno obavljanje poslova savjetnika za zapošljavanje nema potrebe da se posebno propisuje odgovornost istog, jer Zavod prema internim aktima provodi nadzor svojih zaposlenika. Također, ukoliko je nezaposlena osoba nezadovoljna radom savjetnika prema posebnom propisu ista može izjaviti prigovor na rad savjetnika.
2 Kristijan Grđan III. RASPOLOŽIVOST ZA RAD, Članak 20. Predlažem u čl. 20. st. 1. dodati posebnu točku kojom se neraspoloživost nezaposlne osobe za rad Zavodu može opravdati i postojanjem invaliditeta za kojeg su na radnom mjestu potrebne određene prilagodbe. Naime, iz sadašnje formulacije odredbe proizlazi da bi se i osoba s invaliditetom bila dužna javljati na natječaje za poslove koji uopće ne odgovaraju njezinim objektivnim mogućnostima s obzirom na njezin invaliditet te za koja se radna mjesta ne mogu prilagoditi. Nije prihvaćen Svakoj osobi s invaliditetom koja je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na temelju odgovarajuće dokumentacije evidentiran je status osobe s invaliditetom, te vrsta i način stjecanja invaliditeta. Specijalizirani savjetnici za osobe s invaliditetom prilikom definiranja profesionalnog plana, za svaku nezaposlenu osobu s invaliditetom utvrđuju njezine stručne, radne i osobne mogućnosti u svrhu definiranja poslova i zanimanja koje nezaposlena osoba s invaliditetom može obavljati i na temelju kojih se provode postupci posredovanja za zapošljavanje, kao i uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja.