Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O PRAVILNIKU O EVIDENCIJAMA HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branimir Jurković IV. EVIDENCIJA O POTREBAMA ZA RADNICIMA, Članak 39. Unutar prijave potrebe za radnikom trebalo bi koristiti ista pravila kao i pri javnim nadmetanjima kako na zavodu ne bi mogli biti poslodavci koji neisplaćuju plaće ili ne podmiruju svoje ostale obveze. Također, poslodavac bi trebao biti dužan odmah u prijavi navesti minimalnu plaću za ugovoreno radno mjesto dok bi HZZ imao dužnost taj podatak usporediti sa prosijekom za istovjetno radno mjesto. U slučaju da je ponuđena plaća ispod 66% nacionalnog prosijeka za navedeno radno mjesto prijava bi se morala smatrati nevažećom! Na taj način bi se zabranilo robovlasničko sudjelovanje HZZ-a skupa sa poslodavcima. Za državni je proračun bolje da navedeni poslodavac ugasi svoje poslovanje nego da pruža nelojalnu konkurenciju unutar svoje djelatnosti pri čemu se izravno nanosi šteta državnom proračunu koji: a) prikazivanjem manje isplate od realne potkrada državu umanjenjem poreza i doprinosa b) narušava stabilnost državnih i javnih financija c) izravno šteti mirovinskim fondovima d) povećava porezno opterećenje kako bi se nadoknadile sve štete nastale djelovanjem takvog poslodavca Nije prihvaćen Hrvatski zavod za zapošljavanje nije ovlašten utvrđivati ispunjava li poslodavac svoje obveze prema radnicima niti raspolaže navedenim podacima da bi iste mogao objavljivati kao službene podatke. Sve nepavilnosti poslodavca nadzire središnje tijelo državne uprave nadležno za nadzor primjene propisa o radu.