Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor