Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Srđan Nanut PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA, Članak 9. Slažem se sa prijedlozima da se u popis uvrsti kunić divlji, i da se kao minimalni kalibar navede .17 HMR, jer je efikasan kalibar i ima i bolje performanse od kalibra .22 LR. S druge strane, ne slažem se s prijedlogom da se na pernate vrste od užlijebljenih cijevi dozvoli pucanje samo s malokalibarnim oružjem, zato što i među kalibrima s centralnim paljenjem ima onih koji vrlo dobro odgovaraju navedenoj divljači, kao npr. .22 Hornet i slični. Nije prihvaćen Kunića divljeg nije moguće uvrstiti u popis vrsta divljači koje se love upotrebom lovačkog oružja s užlijebljenim cijevima. Naime, prvenstveno kao najbitnija činjenica je sama sigurnosti lovaca, a uzevši u obzir pretežito kršku podlogu u području obitavanja kunića divljeg. Zbog efikasnosti zrna, brzine te snage velika je opasnost od odbijanja zrna udarom u kamenu podlogu, a što uvelike povećava opasnost od nezgoda u lovu.
2 Krunoslav Pintur PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA, Članak 9. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pri odstrijelu kunića divljeg, vrane sive, vrane gačca, čavke zlogodnjače, svrake i šojke kreštalice dopušteno je upotrebljivati malokalibarsko lovačko oružje, a pri odstrjelu jazavca, mačke divlje, dabra, lisice i čaglja dopušteno je uporabljivati lovačko oružje s užlijebljenim cijevima najmanjeg kalibra .17 HMR. Djelomično prihvaćen Kalibar .17 HMR može se prihvatiti kao odgovarajući kalibar za sitne vrste divljači.
3 Krunoslav Pintur PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA, Članak 9. Komentar na st. 2: Predlažem da se u ovaj popis divljači uvrsti i kunić divlji. Radi se o potencijalno problematičnoj vrsti obzirom na štete koje čini, odnosno na njegov utjecaj na stanište ali i kad je u pitanju širenje nekih zaraznih bolesti. U takvim potencijalnim situacijama kad je nužno provesti redukciju brojnosti, posebice u blizini naselja, korisna bi bila mogućnost upotrebe malih kalibara poput 22 LR i sl. Naime, radi se o vrsti značajno manje biomase od navedenog jazavca. Bilo bi dobro razmisliti o specifikaciji kalibara za navedene pernate vrste, jer sukladno predloženom tekstu na svraku se može pucati primjerice kalibrom 8x57, što nema smisla i jako je opasno (dozvoliti upotrebu samo malokalibarskih naboja) Nije prihvaćen Kunića divljeg nije moguće uvrstiti u popis vrsta divljači koje se love upotrebom lovačkog oružja s užlijebljenim cijevima. Naime, prvenstveno kao najbitnija činjenica je sama sigurnosti lovaca, a uzevši u obzir pretežito kršku podlogu u području obitavanja kunića divljeg. Zbog efikasnosti zrna, brzine te snage velika je opasnost od odbijanja zrna udarom u kamenu podlogu, a što uvelike povećava opasnost od nezgoda u lovu.
4 Vedran Slijepčević PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA, Članak 9. Predlažem da se u stavku (2) riječi "22 LR" zamijene riječima ".17 HMR". Obrazloženje: streljivo u kalibru "17 HMR", iako manjeg promjera i mase zrna, zbog jačeg barutnog punjenja, preciznošću, brzinom i energijom značajno nadmašuje .22 LR. Kako u svim performansama nadilazi trenutno dozvoljeni kalibar .22 LR, tako bi i .17 HMR trebao biti dozvoljen za lov jazavca, mačke divlje, dabra, lisice, čaglja, vrane sive, vrane gačca, čavke, svrake i šojke kreštalice. Prihvaćen Kalibar .17 HMR može se prihvatiti kao odgovarajući kalibar za sitne vrste divljači.
5 Prijatelji životinja PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA, Članak 11. U cijelosti podržavamo argumentaciju i prijedlog Udruge Biom te se slažemo da članak 11. glasi: "Prilikom lova na pernatu divljač u močvarnim staništima zabranjen je odstrjel uporabom naboja s olovnom sačmom." Prihvaćen Prihvaćamo prijedlog odredbe članka 11. Pravilnika
6 Vedran Slijepčević PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA, Članak 11. S obzirom na postojanje većeg broja različitih netoksičnih legura sačmenog streljiva, smisleno je izbjeći ograničavanje na čeličnu sačmu i omogućiti njihovu uporabu u lovu na pernatu divljač u močvarnim staništima. Stoga, predlažem da članak 11. glasi: "Prilikom lova na pernatu divljač u močvarnim staništima zabranjen je odstrjel uporabom naboja s olovnom sačmom." Prihvaćen Prihvaćamo prijedlog odredbe članka 11. Pravilnika
7 Udruga Biom PRAVILNIK O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA, Članak 11. Poštovani, koristimo ovu priliku, da ponovno kao i tijekom provedenog savjetovanja za novi Zakon o lovstvu (NN br. 99/18), ukažemo da ovu zabranu nije moguće provesti u praksi budući da se sukladno članku 2. stavku 1. Prekršajnog zakona "prekršaji i prekršajnopravne sankcije mogu propisivati jedino zakonom i odlukama jedinica lokalne i regionalne samouprave" a da vi to niste uredili na taj način. Shodno tome vas molimo da ovu zabranu iz članka 11. ovog pravilnika propišete Zakonom o lovstvu. Dodatno, predlažemo i izmjenu same formulacije zabrane. Naime, ovakva formulacija zabranjuje korištenje olovne sačme, ali isključuje i mogućnost korištenja drugih postojećih netoksičnih naboja kao što su legure s bizmutom, volframom itd. Iako su naboji s čeličnom sačmom adekvatna alternativa olovu, smatramo da ova odredba treba predvidjeti i druge alternative kako bi zaista bila prihvaćena i provedena u praksi. Stoga predlažemo da se članak. 11 izmijeni na način da glasi: "Prilikom lova na pernatu divljač u močvarnim staništima zabranjen je odstrjel uporabom naboja s olovnom sačmom." Prihvaćen Prihvaćamo prijedlog odredbe članka 11. Pravilnika