Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o vrstama AIF-ova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dragana Resan Uvjeti za AIF-ove koji u svrhu ulaganja koriste subjekt posebne namjene , Članak 28. Članak 28. stavak 8. ovu odredbu prije usvajanja Pravilnika molim zasebno prokomentirati s predstavnicima FGS-ova jer odredba otvara puno pitanja: procjene vrijednosti investicija / spv-ova, MSFI 10 i iznimke od obveze konsolidacije, rokovi konsolidacije, rokovi FI AIF, struktura izvještaja, povećanje troškova revizije itd. Djelomično prihvaćen Komentar je djelomično prihvaćen na način da se ne propisuje obvezna konsolidacija, ali da si Hanfa ostavlja diskreciju da kao posebnu nadzornu mjeru izrekne nadzornu konsolidaciju.