Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Antonijo Tišljar PRILOG 1., TIPSKE SHEME PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA Nejasno je da li je svugdje "Bočno zaštitno područje" minimalno 1,5 m, ako je trebalo bi ga kao takvog definirati. Primljeno na znanje Minimalna udaljenost od ruba bočne prepreke do prometnog traka mora biti 0,25 m
2 Miroslav Mađarić PRILOG 1., TIPSKE SHEME PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA Tipske sheme sadrže znakove koji nisu specificirani u dokumentu "PRILOG 3_TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROMETNIH ZNAKOVA" koji je prilog dokumentu "Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama ", to treba usuglasiti. Primarno pri tome mislim na ozbiljan problem privremenog preusmjeravanja prometa iz dvije u jednu traku. Sadašnja signalizacija je neučinkovita (usporava promet više nego je nužno), te nesigurna (nedovoljno osigurava sprečavanje nezgoda). Predlažem znakove i/ili svjetlosnu signalizaciju, kako je opisano ovdje: Dizajn znakova: https://drive.google.com/open?id=1hzUQ0UWAP0dryMhl6MpCeuHm8OghbX0N Prikaz korištenja predmetnih znakova i/ili svjetlosne signalizacije: https://drive.google.com/open?id=1BZHERttux38ZLlsBlu9JRuEQ6vSlzwxkr68sfEppdB8 Prihvaćen Predloženi znakovi nisu u skladu s Bečkom konvencijom te predstavljaju uvođenje novih znakova koje većina vozača ne bi percipiralo na ispravan način.
3 Aleksandar Kovač mr. sc. PRILOG 1., TIPSKE SHEME PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA Izvrsne sheme! Valjalo bi kontrolirati pravopis na shemama. Dosta ispuštenih slova, primjećujem... Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
4 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA, VII.PRIJELAZNEIZAVRŠNEODREDBE Nedostaje razmak iza znaka interpunkcije: VII. PRIJELAZNE... Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
5 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 25. Točka 2, alineja 1: Ovdje se vjerojatno misli na smjer uklanjanja prometne signalizacije koja se odnosi samo na prometnu traku za koju se signalizacija uklanja. Potrebno pojašnjenje. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
6 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 25. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
7 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 25. Točka 2. je uputa sa mogućom redundancijom glagola. Prijedlog mogućeg pojednostavljenja točke 2: (2) Pri uklanjanju privremene prometne signalizacije i opreme, izvođač radova dužan je: - privremenu prometnu signalizaciju i prometnu opremu ukloniti redoslijedom u smjeru suprotnom od smjera vožnje na koji se odnosi, - ukloniti svu privremenu prometnu signalizaciju i opremu, - dovesti cestu u stanje sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
8 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 25. Točka 2, natuknica druga: nedostaje veznik ili zarez na kraju reda. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
9 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 24. Nedorečenost. "Ako priroda posla zahtijeva..." je neodređena formulacija koju je moguće čitati kako nam drago. Po "prirodi posla" netko može biti i lijen postavljati znakove... Prijedlog mogućeg poboljšanja: "Ukoliko postoje nezaobilazni razlozi za...". Pošto privremeno uklanjanje pojedinih elemenata privremene regulacije prometa čini nove okolnosti za građane i upravitelja ceste koje nigdje nisu dokumentirane shemama niti elaboratom, smatram kako je nužno uvesti obvezu dokumentiranja mjesta, razloga i trajanja uklanjanja elemenata od strane izvođača i tu dokumentaciju priložiti. Na ovaj način građani bi bili dodatno zaštićeni od neodgovornih izvođača radova. Pogotovo u slučaju ozljeđivanja i štete. Primljeno na znanje Predložena formulacija usklađena s tekstom Prijedloga Pravilnika.
10 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 24. Prijedlog: Točku 2 može se integrirati u drugu alineju točke 1. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
11 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 23. Redundancija i konfuzija. Ukoliko članak kaže "...MORAJU se poštovati" onda formulacije koje imaju karakter savjeta poput "...u pravilu započinje" i "posebnu pozornost treba..." su u sukobu sa već postavljenim uvjetom MORANJA. Ukoliko se nešto mora onda se - mora. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
12 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 23. Nejasno. Kolokvijalizam. "trajanjem u pravilu započinje nakon jutarnjeg"... na koje "pravilo" Pisac misli? Korekcija jezika bila bi korisna. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
13 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 23. Pravopis. "upisati, odnosno potvrditi njenu..." umjesto "upisat, odnosno potvrdit njenu" Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
14 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 23. Ispred znakova interpunkcije ne stavljamo razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
15 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 22. Predlažemo u članku 22. stavku 2. odrediti da se postavljanja privremene prometne signalizacije i opreme u skladu s odabranom tipskom shemom ili prometnim elaboratom privremene regulacije prometa, može izvesti samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene stručne osobe. Obrazloženje: Postojanje više različitih tipskih shema podrazumijeva i potrebu odabira odgovarajuće sheme koja će najbolje odgovarati prometnim specifičnostima pojedinog mjesta gdje postoji potreba za postavljanjem privremene prometne signalizacije i/ili opreme. Na ovaj način će stručna osoba ujedno i preuzimati odgovornost za odabranu i potom postavljenu privremenu prometnu signalizaciju i/ili opremu. Dodatno, zbog nepostojanja definicije ovlaštene stručne osobe, potrebno je definirati ovlaštenu stručnu osobu. Nije prihvaćen Odabranu tipsksku shemu za uspostavu priveremene regulacije prometa odobrava upravitelj ceste, odnosno zasposlena stručna osoba.
16 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 22. Prijedlog promjene teksta: - pravovremenog obavješćivanja javnosti i svih nadležnih javnopravnih tijela o točnom datumu uspostave privremene regulacije prometa i njenom trajanju, Nije prihvaćen Predložena formulacija ne predstavlja izmjenu.
17 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 22. Vrlo koristan članak. Doista. Korisno bi bilo dodati vremensku komponentu pravilu o obavješćivanju javnosti (ukoliko nije predviđeno drugim aktom) Primljeno na znanje Obavještavanje javnosti je obavezno sukladno važećim propisima te se u Prijedlogu Pravilnika dodatno naglašava važnost istog.
18 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 22. Privremena regulacije prometa = Privremena regulacija prometa Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
19 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 22. P rivremena = Privremena Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
20 Aleksandar Kovač mr. sc. VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 22. Ispred znakova interpunkcije ukloniti razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
21 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA, VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA IZA znaka interpunkcije stavlja se razmak. Stoga: VI. USPOSTAVA... Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
22 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA, VI.USPOSTAVA, ODRŽAVANJE I UKLANJANJEPRIVREMENE REGULACIJE PROMETA Ispred znakova interpunkcije ne stavljamo razmak. Stoga: ...USPOSTAVA, ODRŽAVANJE... Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
23 Aleksandar Kovač mr. sc. V.PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE, Članak 21. Informacijski propust. Slika 2 spominje varijablu c, no čitajući Tablicu 3. vidimo da varijabla c nije varijabla već konstanta i iznosi 5 do 10m u svim slučajevima. Varijablu c stoga valja izbaciti iz definicije rasporeda jer je očito redundantna i smanjuje preglednost članka. Naravno, valjalo bi prikaz i tablicu dosljedno korigirati. Primljeno na znanje Razmotren je prijedlog i mogućnost optimizacije članka 21.
24 Aleksandar Kovač mr. sc. V.PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE, Članak 21. Divno detaljan prikaz. Nejasno je zašto ostatak Pravilnika nema ovako detaljan pristup. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Aleksandar Kovač mr. sc. V.PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE, Članak 20. Pisac ne predviđa na kojim visinama je moguće postaviti znakove koji pomažu u prometu pješaka i drugih sudionika u prometu. Nije prihvaćen Svi detalji vezani za postavljanje prometne signalizacije i opreme na cestama su regulirani Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
26 Aleksandar Kovač mr. sc. V.PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE, Članak 20. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
27 Aleksandar Kovač mr. sc. V.PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE, Članak 20. iza znaka otvaranja zagrade ne pišemo razmak. Stoga: "( u području..." valja promijeniti u "(u području...". Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
28 Aleksandar Kovač mr. sc. V.PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE, Članak 20. Tekst negdje koristi oznaku jedinice za metar "m", a ponegdje naziv. Naprimjer: 100 metara. Bilo bi korisno ukoliko bi Pravilnik bio konzistentan u artikulaciji i koristio samo jedan način pisanja jedinica. Preferirano: puni naziv. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
29 Aleksandar Kovač mr. sc. V.PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE, Članak 20. Ispred znakova interpunkcije ne stavlja se razmak. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
30 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA, V.PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE IZA znaka interpunkcije, naprotiv, STAVLJA se razmak. Stoga, valja promijeniti u "V. PROMETNI ZNAKOVI I OPREMA CESTE". Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
31 Aleksandar Kovač mr. sc. IV.PROMETNA SVJETLA, Članak 18. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
32 Aleksandar Kovač mr. sc. IV.PROMETNA SVJETLA, Članak 18. Pisac uvodi još jednu novosmišljenu jedinicu - evj - koju potom ne koristi nigdje u Pravilniku niti u priloženim dokumentima. Ovu jedinicu, čini se, ne koristi niti jedan drugi akt RH. Upitni su namjera, potreba i svrha ovakvih zamišljenih jedinica. One nepotrebno zamagljuju i pseudo-uozbiljuju tekst. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
33 Aleksandar Kovač mr. sc. IV.PROMETNA SVJETLA, Članak 18. Ispred znakova interpunkcije ukloniti razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
34 Aleksandar Kovač mr. sc. IV.PROMETNA SVJETLA, Članak 18. Valja konzistentno koristiti način pisanja numeracije. Ovdje, naprimjer točka 5 je označena sa (5), a točka 6 dodaje razmak pa piše: (6 ). Članak 20. koristi treći način pisanja, razmak ispred brojke, ovako: ( 1). Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
35 Aleksandar Kovač mr. sc. IV.PROMETNA SVJETLA, Članak 17. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
36 Aleksandar Kovač mr. sc. IV.PROMETNA SVJETLA, Članak 17. Valja provjeriti gramatičku valjanost "Privremena regulacija prometa s prometnim svjetlima" . Možda je bolje: Privremena regulacija prometa prometnim svjetlima? Privremena regulacija prometa korištenjem prometnih svjetala? Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
37 Aleksandar Kovač mr. sc. IV.PROMETNA SVJETLA, Članak 17. Problem terminologije i dosljednosti: Članak spominje "dužinu", a na drugim mjestima "duljinu". Konzistentna uporaba termina bila bi poželjna. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
38 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA, IV.PROMETNA SVJETLA Pitanje terminologije. Ukoliko termin "prometna svjetla" nije ranije definiran u drugim aktima, tada valja porazmisliti o valjanosti ovog termina. Naime termin je izravan prijevod engleskog "traffic lights". Ovaj pojam je u suvremenoj signalistici, psihologiji percepcije, vizaulanoj komunikaciji... zamijenjen bolje primijenjivim terminom (ali ne i iztoznačnicom!) "svjetlosna signalizacija". Posebno zbunjuje da Pravilnik u članku 18., točka 2, čak i referira na "svjetlosnu signalizaciju", ali ga ne koristi u tekstu. Primljeno na znanje Termin prometna svjetla usklađen s povezanim propisima.
39 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 16. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
40 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 16. Ispred znakova interpunkcije ne stavlja se razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
41 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 15. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
42 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 15. Ispred znakova interpunkcije ne stavlja se razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
43 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 14. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
44 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 14. Problem terminologije i dosljednosti: Članak spominje "duljinu", a na drugim mjestima "dužinu". Konzistentna uporaba termina bila bi poželjna. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
45 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 14. Ispred znakova interpunkcije ne stavlja se razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
46 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 13. Upitna razumnost kriterija za postavljanje znakova prednosti s obzirom na dozvoljenu brzinu. Primjer: vozila koja prometuju cestom sa dozvoljenom brzinom od 40km/h (+10% tolerancije = 44km/h), sudarit će se rezultantnom brzinom od 88km/h. Vjerojatnost teške ozljede ili smrti putnika je vrlo velika. Zbog sigurnosti građana RH, ovaj kriterij/ove kriterije valja brisati i UVIJEK postavljati znakove o prednosti. Trošak postavljanja znaka je zanemariv, a ljudski život je neprocjenjiv. Nije prihvaćen Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama vozači su uz ograničenje brzine dužni uskladiti brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti. Dodatno, istim Zakonom je ograničeno kretanje vozila u naseljenim mjestima 50 km/h što bi trebalo vozaču omogućiti pravovremenu reakciju u slučaju pojave nepredviđenih događaja.
47 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 13. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Npr: Promet vozila u području suženja reguliran je prometnim znakom "prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera..." Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
48 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 13. Između navodnika i navedenoga ne stavljamo razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
49 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 13. Nejasnoća. Nije jasno moraju li svi kriteriji navedeni u natuknicama biti zadovoljeni ili samo pojedini. Tekst bi valjalo prilagoditi onome što je Pisac doista htio komunicirati. Nije prihvaćen Ukoliko se misli na navodnike unutar istih se nalazi naziv prometnog znaka.
50 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 13. Problem terminologije i dosljednosti: Članak spominje "duljinu", a na drugim mjestima "dužinu". Konzistentna uporaba termina bila bi poželjna. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
51 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 13. Ispred znakova interpunkcije ne stavlja se razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
52 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 12. Nesuvislost. Nije jasna potreba, svrha ili smisao korištenja riječi "semaforizacija" ako Pisac na drugim mjestima koristi "prometna svjetla". Prihvaćen Prema prijedlogu korišten je termin "prometna svjetla" dok je pojam "semafor" koji je uobičajen u svakodnevnoj upotrebi stavljen u zagrade radi učinkovitije provedbe.
53 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 12. Tablica 2. Nije jasno značenje slova "S" iza riječi "semaforizacija" - Ova skraćenica ili oznaka ne pojavljuje se nigdje dalje u tekstu. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
54 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 12. Ovdje Pisac vjerojatno misli na "promet vozila" ili "promet automobila" i ne uzima u obzir kako prometuju i pješaci i ostali sudionici u prometu. Egzaktnija artikulacija je nužna. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom i u odnosu na područje primjene Pravilnika.
55 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 12. Nesuvislost. Pisac definira novu jedinicu "voz/h" koju potom ne upotrebljava niti jednom u ovom Pravilniku. Čak niti u tablici 2 odmah ispod, na koju se referira. Tablica 2, naime, uvodi novu jedinicu "vozila/sat". Pa onda članak 13 uvodi još jednu, križanca ove dvije, "vozila/h". Dvojbena je potreba za definiranjem novozamišljenih jedinica i kompresije tekstualne informacije u ovakvom aktu ukoliko one ostaju neiskorištene i ako ih se ne drži ni Pisac Pravilnika. Nadalje, Pisac bi morao pokazati više odlučnosti u odabiru jezika kojega želi koristiti. Oznaka "h" u "voz/h" je međunarodna oznaka za sat i dolazi iz engleskog, a riječ "sat" u "vozila/sat" je naravno hrvatska. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
56 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 12. Problem terminologije i dosljednosti: Članak spominje "dužinu", a na drugim mjestima "duljinu". Konzistentna uporaba termina bila bi poželjna. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
57 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 12. "Semaforizacija"? Zaista? Riječ "semaforizacija" (?) ne postoji u rječnicima hrvatskoga jezika. Riječ "semaforizacija" ne pronalazimo niti u jednom drugom aktu Republike Hrvatske. Riječ "semaforizacija" ne spominje se niti na jednom drugom mjestu ovog Pravilnika. Stoga, ukoliko je ova riječ rezultat domišljatosti Pisca ili se žargonski koristi i poznata je samo u okviru neke struke, onda ona nema mjesta u aktu koji je namijenjen SVIM građanima RH. S druge strane, koliko Pisac osjeća strašnu potrebu ovu zanimljivu riječ uvesti u novi hrvatski standardni jezik svakako bi valjalo ponuditi odgovarajuću definiciju. Prihvaćen Prema prijedlogu korišten je termin "prometna svjetla" dok je pojam "semafor" koji je uobičajen u svakodnevnoj upotrebi stavljen u zagrade radi učinkovitije provedbe.
58 Hr. komora inžinjera tehnologije prometa i transporta III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 11. U tablici predmetnog članka, u zadnjem retku, prikazana je širina za 4 prometne trake na jednom kolniku. Jedna od njih, širina od 2,75 m, nije dostatna za prometovanje teretnih vozila. Trebalo bi ići u smjeru da je ista bude širine min. 3,00 m. To bi onda značilo da zadnji redak spomenutog članka izgleda ovako: 3,00 m + 2,50 m + 2,50 m + 3,00 m. Primljeno na znanje Privremene regulacije prometa podrazumijevaju posebne uvjete prometovanja uz smanjene brzine. Ukoliko pojedine prometne trake ne mogu biti izvedene s minimalnom širinom za određenu skupinu vozila isto se ograničava odgovarajućim prometnim znakovima.
59 Krešimir Vidović III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 11. PGDP predstavlja srednju vrijednost dnevnog prometnog opterećenja (24 - satno opterećenje) svih 365 dana godišnje. Ako taj podatak nije poznat, znači li to da će gospodarski subjekt koji želi, npr. napraviti radove koji traju jedan dan, trebati 365 dana u godini, 24 sata dnevno brojati promet kako bi mogao odrediti minimalnu širinu trake za privremenu regulaciju prometa? To bi odgodilo radove za najmanje godinu dana i znatno ih poskupilo (pod uvjetom da se izvršitelj radova drži propisa). Primljeno na znanje Na većini javnih cesta su postavljeni brojači prometa ili se obavlja brojanje prometa temeljem kojih se izrađuje godišnje izvješće o brojanju prometa. Ukoliko isto nije dostupno za određenu cestu može se primijeniti brojanje tijekom vršnog opterećenja.
60 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 11. Pseudo-tehnologičnost. Pisac uvodi indeks "min" za minimalnu širinu iako ne postoji potreba za indeksom koji bi pobliže identificirao na koju širinu se misli jer Pravilnik spominje samo jednu jedinu širinu - minimalnu širinu. Već u sljedećem članku Pisac za dužinu L ne koristi nikakav indeks. Valjda ovako Pravilnik izgleda "ozbiljnije" ili što? Nije prihvaćen Odredbom se određuje minimalna širina te kao takova je jasno označena odgovarajućim indexom.
61 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 11. Redundancija. Nije jasno zašto je Pisac odlučio ovdje posebno fokusirati se samo na minimalne širine traka za promet vozila. Posebice jer ove dimenzije već postoje znatno jasnije prikazane u priloženim Tipskim shemama. Primljeno na znanje Ovime se propisuju minimalne dimenzije koje je potrebno naglasiti radi sigurnosti prometa na cestama.
62 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 11. Nepotpunost. Točka (1): "Minimalna širina prometne trake" ovdje Pisac vjerojatno misli na "Minimalna širina prometne trake za vozila" jer prometuju i pješaci. U tom slučaju, nije jasno zašto Pisac propušta definirati minimalne širine za sve druge sudionike u prometu. Nije prihvaćen U uvodnom dijelu pravilnika je jasno naveden obuhvat Prijedloga Pravilnika.
63 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 11. Terminologija: Pisac koristi arbitrarnu (ili strukovno-žargonsku?) skraćenicu PGDP koju ne definira. Pisac mora biti jasniji jer je Pravilnik namijenjen SVIM građanima Republike Hrvatske. Inače, ova se skraćenica pojavljuje samo još jednom i to u Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatera... Primljeno na znanje Termin PGDP je termin prihvaćen od strane struke i jasno definiran dokumentima relevantnim za brojanje prometa.
64 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 11. Nedosljednost. Članak uvodi varijablu označenu malim slovom "š". Izvedenu iz hrvatske riječi "širina". No, već u slijedećem članku Pisac koristi varijablu označenu velikim slovom "L", izvedenu vjerojatno iz engleskog ili njemačkog. Obje varijable su dimenzije izražene u metrima. Dosljednije bi bilo koristiti samo velika ili samo mala slova za ove varijable i odlučiti se za jedan jezik. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
65 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 11. Ispred znakova interpunkcije ne stavlja se razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
66 Jozo Šitum III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 10. "Ručno upravljanje prometom“ - Radnici koji obavljaju ručno upravljanje prometom trebaju biti najmanje stručno osposobljeni za obavljanje poslova cestara ili ophodara. Naizmjeničnu regulaciju prometa ne može obavljati slučajni radnik s gradilišta bez položenog vozačkog ispita, što se u praksi često događa. Osim toga, potrebo je ovu vrstu regulacije uskladiti u odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje je u čl. 11 propisano da se zbog radova na cesti naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova provodi postavljenim privremenim semaforima. Iznimno, naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova iz stavka 1. ovoga članka, mogu obavljati djelatnici pravne ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja radove dok se ne postave privremeni semafori. U prijedlogu Pravilnika ručno upravljanje je predviđeno kao pravilo za pojedine duljine područja suženja ceste. Prihvaćen Izvođač radova je dužan voditi brigu o osposobljenosti osoba za ručno upravljanje prometom u skladu s važećim propisima i to posebice s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
67 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 10. Pravilnik propušta obvezati osobu koja postavlja privremenu regulaciju u slučaju korištenja obilaznih cesta postaviti signalizaciju na razumna mjesta sa pristupom obilaznim cestama i tako unaprijed obavijestiti sudionike u prometu da koriste obilaznu cestu. Čest primjer koji valja iskorijeniti; iz Slavonije: Rad na cesti je usred 10km duge ceste između dva naselja. Obavijest o obilaznom smjeru postavljena je 50m ispred samog radilišta. Vozila koja prometuju cestom približavaju se radilištu i tek tamo uviđaju kako je potrebno ići obilaznom cestom. Okreću se i vraćaju. Ovako se otežava rad i pristup radilištu, stvara se nezadovoljstvo kod građana i stvaraju se potpuno nepotrebni gubici u vremenu, gorivu. Primljeno na znanje Kod složenijih privremenih regulacija koje uključuju i zatvaranje ceste uređuje se način presusmjeravanja prometa na ostale ceste.
68 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 10. u pravljanje = upravljanje Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
69 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 10. r učno = ručno Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
70 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 10. p romjene = promjene Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
71 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 10. s uženje ceste = suženje ceste Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
72 Aleksandar Kovač mr. sc. III.KRITERIJI ZA USPOSTAVU PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 10. Ispred znakova interpunkcije ne stavlja se razmak. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
73 Miroslav Majsec II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 9. Stavak 1. zašto bi pravna ili fizička osoba trebala biti registrirana za poslove gradnje? Prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
74 Jozo Šitum II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 9. Kada cesta nije u potpunosti zatvorena za promet, privremenu prometnu signalizaciju postavlja, ugovorni izvođač radova redovnog održavanja, a ako je cesta u potpunosti zatvorena za promet privremenu prometnu signalizaciju može postaviti i izvođač radova. (U praksi se gotovo svakodnevno događa da izvođači građevinskih radova nemaju ophodarsku službu, službu dežurstva i rezervne znakove , semafore, akumulatore i slično pa u slučaju čestih krađa, vremenskih neprilika, prometnih nesreća i ne mogu brzo i potpuno popuniti nedostatke na regulaciji zbog čega može doći do ugrožavanja sigurnosti prometa. Upravo ugovorni izvođači radova održavanja imaju stalne ophodnje, dežurstva, opremu i znakove, a u stalnom su kontaktu sa policijom i drugim žurnim službama pa mogu najbrže i najefikasnije ukloniti nedostatke na privremenoj prometnoj signalizaciji.) Primljeno na znanje Vezano za čl. 9. st. 1. Prijedlogom Pravilnikom nije onemogućeno da uspostavu izvodi i izvođač radova redovnog održavanja.
75 Aleksandar Kovač mr. sc. II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 9. Točka (3): Nejasna terminologija: "redovito nadzirati". Pojam "redovno" čini se nedostatan i slobodan za interpretaciju. Moguće poboljšanje teksta uključilo bi jasnu frekvenciju nadzora, vođenje evidencije nadzora (vrijeme, osoba koja obavlja, opaske). Nije prihvaćen Pravna osoba koja je uspostavila privremenu regulaciju je odgovorna za kontinuiranu ispravnost iste te ovisno o uvjetima koji mogu utjecati na područje obuhvata privremene regulacije prometa provodi nadzor.
76 Aleksandar Kovač mr. sc. II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 8. natuknica 1: Pravilnik ne obuhvaća druge oblike javnog prijevoza osim autobusnog. Stoga, prijedlog izmjene teksta: "...postojećoj prometnoj signalizaciji i opremi, linijama javnog cestovnog prijevoza i njihovim stajalištima, komunalnoj djelatnosti i infrastrukturi,..." Prihvaćen Usklađen tekst Prijedloga Pravilnika.
77 Markiva projekt d.o.o. II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 7. Za stavak (4) molimo pojašnjenje o "ovlaštenoj stručnoj osobi" budući nije jasno o kakvoj "stručnoj osobi" i o kakvom "ovlaštenju" se radi. Pojam "ovlaštena stručna osoba" nije naveden u Članku 3. Primljeno na znanje Vezano za čl. 7., radi jasnijeg tumačenja, termin "ovlaštena stručna osoba" zamijenjen je izrazom "ovlaštena stručna osoba za izradu prometnog elaborata za ceste" koji je definiran posebnim propisima.
78 Aleksandar Kovač mr. sc. II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 7. Točka 2: "...kada mije moguće" ispraviti u "...kada nije moguće" Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
79 Krešimir Vidović II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 5. (2) Za obavljanje radova ili radnji iz stavka 1. ovog članka, izvoditelj radova redovitog održavanja cesta mora: - imati zaposlenog (ili nekako drukčije regulirano, npr. suradnika) ovlaštenog inženjera cestovnog prometa Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika je jasno definirano koje kapacitete treba imati izvoditelj poslova redovnog održavanja.
80 Aleksandar Kovač mr. sc. II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 5. Točka 1, natuknica 3. Pravilnik već definira primjenu na javne i nerazvrstane ceste. Stoga, redundantno je ponovno ovdje ponavljati. Prijedlog promjene: "- izvođenja radova redovitog održavanja cesta." Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
81 Jozo Šitum II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA, Članak 4. Potrebno je jasnije definirati tko je ovlaštena stručna osoba i na koji način se može obaviti izmjena. Ovlaštena stručna osoba treba biti ovlašteni inženjer cestovnog prometa ili građevine, koja promjene treba unijeti u dnevnik. Nije prihvaćen Vezano za definiranje ovlaštene stručne, a radi jasnijeg tumačenja, termin "ovlaštena stručna osoba" zamijenjen je izrazom "ovlaštena stručna osoba za izradu prometnog elaborata za ceste" koji je definiran posebnim propisima
82 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA, II.UVJETI I NAČIN USPOSTAVE PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA Iza znakova interpunkcije stavljamo razmak. Stoga: II. UVJETI I NAČIN... Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
83 Markiva projekt d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. 17. „Odgovorna osoba“ – ovlašteni inženjer prometa kojeg imenuje izvoditelj radova, a koji je odgovoran za uspostavu, kontrolu, održavanje i uklanjanje privremene regulacije prometa; Nije prihvaćen Odgovorna osoba je osoba koju odredi izvođač radova, a ista treba biti opremljena i educirana za postavljanje, kontrolu, održavanje i uklanjanje predviđene signalizacije i opreme na cesti sukladno važećim propisima. Sukladno postojećoj praksi i važećim propisima za sada nema potrebe za dodatno reguliranje navedenih poslova.
84 Markiva projekt d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. U stavku (1), točka 17. nejasan je pojam „Odgovorna osoba“ u smislu obrazovanja i stručnih kvalifikacija: - nigdje nije navedeno što „odgovorna osoba“ mora ispunjavati, odnosno, iz navedenog proizlazi da se stručna kvalifikacija dobiva imenovanjem Izvoditelja ?!? - Što ako se od strane Izvoditelja imenuje djelatnik bez ikakvog osnovnog obrazovanja ? Nije prihvaćen Odgovorna osoba je osoba koju odredi izvođač radova, a ista treba biti opremljena i educirana za postavljanje, kontrolu, održavanje i uklanjanje predviđene signalizacije i opreme na cesti sukladno važećim propisima. Sukladno postojećoj praksi i važećim propisima za sada nema potrebe za dodatno reguliranje navedenih poslova.
85 Aleksandar Kovač mr. sc. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Pojam 4. - "Područje upozorenja ... obvezuje na promjenu na promjenu načina vožnje". Pisac pretpostavlja: automobilski promet je jedini promet cestom. Konzultirati osnovne odredbe Zakona o sigurnosti na cestama i korigirati tekst kako bi uključio i pješake i ostale sudionike u prometu. Primljeno na znanje Ukoliko se radi o cesti za mješoviti promet može biti više različitih sudionika.
86 Aleksandar Kovač mr. sc. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. "min. 50 m;" Nejasno je zašto je pisac odlučio koristiti u Pravilniku umjesto punih riječi - skraćenice kakve se koriste u tehničkoj dokumentaciji gdje je kompresiranost podataka potrebna. Mjesta za tekst ima dovoljno. Nemojte se sramiti teksta. Stoga, valja promijeniti u "najmanje 50 metara". Jednako i dalje u tekstu. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
87 Aleksandar Kovač mr. sc. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. između vrijednosti i jedinice ne stavlja se razmak. Stoga 50 m valja promijeniti u 50m, 150 m u 150m itd. O ovome govori i hrvatski Zakon o mjeriteljstvu i valjalo bi ga slijediti, zar ne? Nije prihvaćen Prijedlog Pravilnika usklađen s važećim aktima.
88 Aleksandar Kovač mr. sc. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Razmak između znakova navoda i navedenoga se ne koristi. Dodatno, bilo bi korisno provjeriti tipografsku uporabu vrste znakova navoda. Primljeno na znanje Prijedlog Pravilnika usklađen s važećim aktima.
89 Aleksandar Kovač mr. sc. I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. 'e laborat' -> 'elaborat' Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
90 Antonijo Tišljar I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Potrebno je sheme uskladiti s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/2013). Primljeno na znanje Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti je obvezujući za sve regulacije prometa na cestama kada se regulira promet površina namijenjenih za kretanje pješaka.
91 Aleksandar Kovač mr. sc. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. biciklis te = bicikliste Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
92 Markiva projekt d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Članak 1. nije u skladu sa člankom 62. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) ! Također, članak 1. nije u skladu sa člankom 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) ! Nije prihvaćen Svrha Prijedloga Pravilnika je povećanje sigurnosti prometa na cestama uvođenjem tipskih shema za privremenu regulaciju prometa te administrativno rasterećenje postupaka uspostave privremene regulacije prometa za uobičajene prometne situacije koje se redovito ponavljaju. Prometni elaborat je potrebno izraditi samo u situacijama kada ne postoji odgovarajuća tipska shema za uspostavu privremene regulacije te kod složenijih projekata rekonstrukcije i gradnje cesta ili povezanih građevina.
93 Markiva projekt d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Stavak (3) Privremena regulacija prometa uspostavlja se postavljanjem odgovarajuće prometne signalizacije i opreme sukladno prometnom elaboratu. Standardne sheme regulacije, koje su sastavni dio ovog Pravilnika, služe kao osnovne smjernice za izradu prometnog elaborata. Nije prihvaćen Svrha Prijedloga Pravilnika je povećanje sigurnosti prometa na cestama uvođenjem tipskih shema za privremenu regulaciju prometa te administrativno rasterećenje postupaka uspostave privremene regulacije prometa za uobičajene prometne situacije koje se redovito ponavljaju. Prometni elaborat je potrebno izraditi samo u situacijama kada ne postoji odgovarajuća tipska shema za uspostavu privremene regulacije te kod složenijih projekata rekonstrukcije i gradnje cesta ili povezanih građevina.
94 Slavko Inić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Stavak 3. Sukladno članku 62. Zakona o cestama (NN 84/2011) "Pri izvođenju radova te poduzimanju drugih aktivnosti na javnoj cesti mora se uspostaviti odgovarajuća privremena regulacija prometa na način koji osigurava sigurno odvijanje prometa i nesmetano izvođenje radova ili obavljanje drugih aktivnosti, sukladno prometnom elaboratu." Nadalje sukladno članku 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17), prometni znakovi, oprema i signalizacija na cestama postavljaju se na temelju prometnog elaborata. Isti nije ni u skladu s Pravilnikom o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/2013). Temeljem dugogodišnjeg iskustva i svakodnevne prakse smatram da bi se standardne shematske regulacije mogle eventualno primjenjivati na cestama izvan naselja i autocestama. Vidljivo je da je stavak 3. u suprotnosti s više Zakona i Pravilnika koji uređuju isto područje, stoga predlažem da Pravilnik slijedi Zakone te da se privremena regulacija prometa uspostavlja temeljem prometnog elaborata, a standardne sheme regulacije primjenjuju na autocestama i eventualno na cestama izvan naselja. Prihvaćen Svrha Prijedloga Pravilnika je povećanje sigurnosti prometa na cestama uvođenjem tipskih shema za privremenu regulaciju prometa te administrativno rasterećenje postupaka uspostave privremene regulacije prometa za uobičajene prometne situacije koje se redovito ponavljaju. Prometni elaborat je potrebno izraditi samo u situacijama kada ne postoji odgovarajuća tipska shema za uspostavu privremene regulacije te kod složenijih projekata rekonstrukcije i gradnje cesta ili povezanih građevina.
95 Krešimir Vidović I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Stavak 3. Privremena regulacija prometa bi se trebala postavljati temeljem prethodno izrađenog prometnog elaborata koji može biti napravljen na temelju standardnih shema iz ovog pravilnika. Ovim stavkom predlagatelj zapravo želi isključiti prometne stručnjake te dozvoliti gospodarskim subjektima uključenima u radove na prometnicama da sami biraju standardnu shemu regulacije, a to neće popraviti sadašnje stanje označavanja radova koje je izvan svakih standarda. Prijedlog novog pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama navodi: Prometna signalizacija i oprema na cestama postavlja se na temelju prometnog elaborata. Prihvaćen Svrha Prijedloga Pravilnika je povećanje sigurnosti prometa na cestama uvođenjem tipskih shema za privremenu regulaciju prometa te administrativno rasterećenje postupaka uspostave privremene regulacije prometa za uobičajene prometne situacije koje se redovito ponavljaju. Prometni elaborat je potrebno izraditi samo u situacijama kada ne postoji odgovarajuća tipska shema za uspostavu privremene regulacije te kod složenijih projekata rekonstrukcije i gradnje cesta ili povezanih građevina.
96 Grga K PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA, I. OPĆE ODREDBE Aktualne zakonske odredbe koje reguliraju ovu materiju su slične (životno i funkcijski gledano gotovo identične) onima koje se predlažu ovim pravilnikom. Koliko je aktualna regulativa dobra, možete se uvjeriti odlaskom na bilo koje gradilište u npr. Zagrebu, Rijeci, Splitu ili bilo kojem mjestu u RH, a koje se prostire cijelom ulice, njenim dijelom ili čak uz javnu površinu; sjednete u invalidska kolica ili uzmete dječja kolica i "okušate sreću" dolaskom s jednog kraja ulice na drugi. Primjetiti ćete kako samo velika doza sreće rezultira vašim sretnim prolaskom u djelokrugu radnih strojeva, uspješno izbjegnutim predmetima koji padaju na sve strane te izbjegavanjem vozila koja prolaze istim putem kao i pješaci. Neadekvatna rješenja te izostanak bilo kakvog nadzora, a pogotovo propisane odgovornosti i kazne su odličan okvir za situaciju u kojoj se nalazimo, a očito s ovim prijedlogom pravilnika nećemo doživjeti niti pomak, a pogotovo ne promjenu na bolje. Nije prihvaćen Nadzor nad provedbom privremene regulacije prometa na cestama je isti kao i za stalnu prometnu signalizaciju te isto proveode nadležne službe (ophodnja ceste, policija, prometno ili komunalno redarstvo, inspekcija cestovnog prometa i cesta) ovisno o statusu ceste.
97 Grga K PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA, I. OPĆE ODREDBE Potrebno je jasno i precizno propisati odgovornost stručnjaka koji potpisuju prometna rješenja i time bi se rješila nepotrebna preregulacija koja često ne dozvoljava najsigurnija i najoptimalnija rješenja. U takvim situacijama kad bi postojala kaznena odgovornost i imovinska (koja se rješava osiguranjima od profesionalne odgovornosti) stručnjaci koji izrađuju prometna rješenja bi brinuli o svojoj kompetenosti i usavršavanju, a kod eventualnih štetnih posljedica, oštećenicima bi bilo jednostavno doći do zadovoljštine (uglavnom to se zove pravna država). Navedeno danas ne postoji, a što rezultira "ničijom krivnjom", ponavljanjem propusta i neučinkovitošću sustava. Primljeno na znanje Prijedlogom Pravilnika se poboljšavaju administrativne procedure kroz uvođenje tipskih shema, dok za privremene regulacije prometa na cestama koje se provode temeljem prometnog elaborata odgovornost za različite faze (projektiranje, postavljanje, održavanje, uklanjanje) je uređena važećim propisima.
98 Antonijo Tišljar PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA Za neke članke ovog pravilnika je prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) propisana prekršajna novčana kazna. Primljeno na znanje Zakonima se propisuju prekršajne odredbe. Vezano za provedbu prijedloga pravilnika primjenjuju se prekršajne odredbe iz Zakona o cestama, Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta.
99 HRVOJE CRNOJA PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA 1. Čl.7 st.4. – Potrebno je jasnije definirati tko je ovlaštena stručna osoba i na koji način se može obaviti izmjena. Ovlaštena stručna osoba treba biti ovlašteni inženjer cestovnog prometa koja promjene treba unijeti u dnevnik. 2. Čl. 9 st.1. – kada cesta nije u potpunosti zatvorena za promet, privremenu prometnu signalizaciju postavlja, ugovorni izvođač radova redovnog održavanja, a ako je cesta u potpunosti zatvorena za promet privremenu prometnu signalizaciju može postaviti i izvođač radova. (U praksi se gotovo svakodnevno događa da izvođači građevinskih radova nemaju ophodarsku službu, službu dežurstva i rezervne znakove , semafore, akumulatore i slično pa u slučaju čestih krađa, vremenskih neprilika, prometnih nesreća i ne mogu brzo i potpuno popuniti nedostatke na regulaciji zbog čega može doći do ugrožavanja sigurnosti prometa. Upravo ugovorni izvođači radova održavanja imaju stalne ophodnje, dežurstva, opremu i znakove, a u stalnom su kontaktu sa policijom i drugim žurnim službama pa mogu najbrže i najefikasnije ukloniti nedostatke na privremenoj prometnoj signalizaciji.) 3. Čl.10 st.1 toč. 4 – „ručno upravljanje prometom“ - Radnici koji obavljaju ručno upravljanje prometom trebaju biti najmanje stručno osposobljeni za obavljanje poslova cestara ili ophodara. Naizmjeničnu regulaciju prometa ne može obavljati slučajni radnik s gradilišta bez položenog vozačkog ispita, što se u praksi često događa. Osim toga, potrebo je ovu vrstu regulacije uskladiti u odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje je u čl. 11 propisano da se zbog radova na cesti naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova provodi postavljenim privremenim semaforima. Iznimno, naizmjenično propuštanje vozila iz suprotnih smjerova iz stavka 1. ovoga članka, mogu obavljati djelatnici pravne ili fizičke osobe obrtnika koja obavlja radove dok se ne postave privremeni semafori. U prijedlogu Pravilnika ručno upravljanje je predviđeno kao pravilo za pojedine duljine područja suženja ceste. Djelomično prihvaćen Vezano za čl. 7., radi jasnijeg tumačenja, termin "ovlaštena stručna osoba" zamijenjen je izrazom "ovlaštena stručna osoba za izradu prometnog elaborata za ceste" koji je definiran posebnim propisima. Vezano za čl. 9. st. 1. Prijedlogom Pravilnikom nije onemogućeno da uspostavu izvodi i izvođač radova redovnog održavanja. Vezano za čl. 10. st. 1. Prijedlog Pravilnika je usklađen s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
100 Dino Marić PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA Stvara se utisak da autori ovog prijedloga Pravilnika nisu posve upoznati s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, konkretno člankom 12. stavak 2. koji govori " Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera, osobito one koje nastanu zbog iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja ceste te privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni." te člankom 13. stavak 3. koji nalaže da se "Prometni znakovi, oprema i signalizacija na cestama postavljaju se na temelju prometnog elaborata." U prijedlogu Pravilnika, članak 7. stavak 4. navedeno je sljedeće: "U slučaju, da je tipsku shemu privremene regulacije prometa potrebno izmijeniti, odnosno prilagoditi stvarnom stanju na cesti na kojoj se uspostavlja privremena regulacija prometa, istu može isključivo izmijeniti, odnosno prilagoditi ovlaštena stručna osoba." Iz navedenog proizlazi da nedostaje adekvatna definicija "ovlaštena stručna osoba", odnosno tumačenje koje stručne kompetencije ta osoba mora posjedovati. Bilo bi primjereno "ovlaštena stručna osoba" zamijeniti definicijom "ovlašteni inženjer u skladu s posebnim propisima." Djelomično prihvaćen Svrha Prijedloga Pravilnika je povećanje sigurnosti prometa na cestama uvođenjem tipskih shema za privremenu regulaciju prometa te administrativno rasterećenje postupaka uspostave privremene regulacije prometa za uobičajene prometne situacije koje se redovito ponavljaju. Prometni elaborat je potrebno izraditi kada ne postoji tipska shema za uspostavu privremene regulacije te kod složenijih projekata rekonstrukcije i gradnje cesta ili povezanih građevina. Vezano za čl. 7., radi jasnijeg tumačenja, termin "ovlaštena stručna osoba" zamijenjen je izrazom "ovlaštena stručna osoba za izradu prometnog elaborata za ceste" koji je definiran posebnim propisima. Vezano za čl. 7., radi jasnijeg tumačenja, termin "ovlaštena stručna osoba" zamijenjen je izrazom "ovlaštena stručna osoba za izradu prometnog elaborata za ceste" koji je definiran posebnim propisima.
101 Markiva projekt d.o.o. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA Predloženi Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) kao ni sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) koji izričito navode da se prometni znakovi, oprema i signalizacija postavljaju na temelju prometnog elaborata ! Prometni elaborat predstavlja osnovu za izradu kvalitetne privremene regulacije prometa koji će, osim prometnih specifičnosti, uključiti i lokalne prilike i/ili klimatske uvjete, problematiku slijepih i slabovidnih osoba ili osoba s posebnim potrebama kao i male djece na putu do škole ! S druge strane, prijedlog postave privremene regulacije prometa na temelju „standardnih shema“ ugrožava sve sudionike u prometu (najviše najranjivije skupine) jer se ne razmatraju prometne specifičnosti, lokalne prilike i/ili skupine s posebnim potrebama. Također, upitno je i imenovanje „odgovorne osobe“ od strane Izvoditelja jer za „odgovornu osobu“ nije definirana nikakva kvalifikacija ili obrazovanje ! Nije prihvaćen Svrha Prijedloga Pravilnika je povećanje sigurnosti prometa na cestama uvođenjem tipskih shema za privremenu regulaciju prometa te administrativno rasterećenje postupaka uspostave privremene regulacije prometa za uobičajene prometne situacije koje se redovito ponavljaju. Prometni elaborat je potrebno izraditi kada ne postoji tipska shema za uspostavu privremene regulacije te kod složenijih projekata rekonstrukcije i gradnje cesta ili povezanih građevina.
102 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA Pisac Pravilnika uzeo je slobodu u tekstu proizvoljno koristiti pojam "prometa na cestama" kao da znači "promet automobila na cestama". Pisac ovo čini unatoč Zakonu o sigurnosti na cestama iz 2017. koji u Osnovnim odredbama, članak 1, točka 2 jasno definira: "Prometom na cesti, prema ovom Zakonu, podrazumijeva se promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet." Iako Prilog 1 (Tipske sheme privremene regulacije) uzima u obzir i ne-automobilski promet, tekst ovog Pravilnika pretpostavlja kako je automobilski promet jedini promet cestama. Pisac ovom proizvoljnom ekstremnom redukcijom ignorira tekstom Pravilnika urediti veliko i, za sigurnost građana Republike Hrvatske, izuzetno važno područje "regulacije prometa i označavanja te osiguranja radova na cestama" za promet pješaka i drugih sudionika u prometu. Rezultat je tekst Pravilnika koji je nepotpun, neadekvatan i, kako je drugi komentator demonstrirao, tako očito nerazumno udaljen od sličnih akata i prakse razvijenih društava kakvo želimo postati. Primljeno na znanje Prijedlog Pravilnika se primarno odnosi na reguliranje prometa na cestama za prometne situacije koje su predvidljive te se kao takove redovito ponavljaju. Kada privremena regulacija utječe na više različitih skupina sudionika u prometu iza isto nije moguće primijeniti jednu od tipskih shema izrađuje se prometni elaborat.
103 Aleksandar Kovač mr. sc. PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA Tekst ima ortografske i terminološke probleme. Demonstrirano komentarima dolje. Čini se kako je ova niska kvaliteta artikulacije postala novi standard Ministarstva Prometa (bez obzira na vladu). I to je porazno. Bilo bi doista lijepo primiti i čitati tekst iz ovog Ministarstva koji je pripremljen za čitanje primjereno važnosti koju promet ima za Republiku Hrvatsku. Primljeno na znanje U konačnom Prijedlogu Pravilnika razmotreni su svi korišteni termini te je provedeno usklađivanje istih s postojećom praksom.
104 Grga K PRAVILNIK O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETAI OZNAČAVANJU TE OSIGURANJU RADOVA NA CESTAMA Poštovana gospodo koja sastavljate ove, ovakve i slične prijedloge zakona, pravilnika i ostalih akata - vidljivo je vaše neznanje, a pogotovo neiskustvo i nedostatak promišljanja. Međutim posjetom gradilišta u npr. njemačkim gradovima ili NYC, možete uvidjeti rješenja koja usitinu osiguravaju sigurnost i u zahtjevnim okolnostima kao što su gradilišta kojima se odvija promet. Moći ćete primjetiti kako je ovaj vaš prijedlog pravilnika promašen i ne osigurava dovoljnu sigurnost niti za vozače, a pogotovo ne za ostale sudionike prometa (pješaci, biciklisti...), te kako njihova rješenja uistinu pružaju sigurnost svim sudionicima, pogotovo invalidima, roditeljima sa dječjim kolicima i ostalima ugroženim skupinama (koji kod nas nemaju nikakvu sigurnost niti u stalnim rješenjima regulacije prometa). Općenito izdana rješenja za regulaciju prometa prilikom izdavanja uporabnih dozvola za prometnice, a pogotovo za ulice u naseljima dokazuju potpunu nestručnost, a koju plaćamo desecima nepotrebno poginulih i stradalih svake godine. Nažalost "stručnjaci" koji potpisuju takva rješenja, a pogotovo oni koji ista provjeravaju i daju suglasnost na njih nisu niti jednom odgovarali za nemar čije su posljedice najgore vrste (smrti, invaliditeti, teške ozljede, pretpreljene psihičke traume) i koje se odgađaju svakodnevno. Primljeno na znanje Dodatno reguliranje privremene regulacije prometa kroz Prijedlog Pravilnika u skladu je s praksom drugih država i praksom primjene tipskih shema od strane upravitelja autocesta. Dodatno, za privremene regulacije su provođena istraživanja te su dane preporuke u cilju značajnijeg povećanja sigurnosti prometa na cestama.