Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Na temelju članka 10. Zakona o energiji („Narodne novine“, br. 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________________ donijela, Članak 6. U članku 6. Nacrta Prijedloga dopuniti na način da se predvidi stavak 5. koji se glasi: ,,(5) lznimno od stavka 3., naknade iz stavka 1. ne naplaćuju se za proizvodna postrojenja iz sustava poticaja." Obrazloženje; U članku 19.a Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogeneracije (.,Narodne novine", 100/15, 123/16, 131/17, 111/18) propisano je da HROTE raspolaže jamstvima podrijetla električne energije za električnu energiju proizvedenu u proizvodnim postrojenjima, odnosno proizvodnim jedinicama povlaštenih proizvođača električne energije koji se nalaze u sustavu poticanja odnosno da ih je ovlašten i prodavati. Stoga se takva proizvodna postrojenja upisuju u Registar jamstva podrijetla električne energije s osnovnim ciljem da prodajnom jamstava električne energije ostvare dodatni prihodi za poticanje obnovljivih izvora energije, a ne za sebe kao što je to slučaj s ostalim trzišnim sudionicima, a koji ostvaruju prihod od sudjelovanja u Registru. Prema tome, HROTE smatra da je u Nacrtu Prijedloga potrebno predvidjeti predloženu odredbu, temeljem koje proizvodna postrojenja iz sustava poticaja nisu obveznici plaćanja naknade za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije, budući da isti ne prihoduju od daljnje prodaje jamstava podrijetla, nego istima raspolaže HROTE. U suprotnom bi HROTE, kao agregator svih postrojenja u sustavu poticaja, sam sebi naplaćivao trošak naknada i ostao bez dodatnih prihoda za sustav poticaja. Prihvaćen Prihvaćeno, tekst Uredbe uskladit će se s prijedlogom.