Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Aleksandar Kovač mr. sc. III. ZAHTJEVI OZNAČAVANJA, Na označavanje proizvoda iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe  Uredbe (EU) br. 1169/2011 te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje. Ispred znaka interpunkcije se stavlja se razmak. Prihvaćen Prihvaća se
2 Aleksandar Kovač mr. sc. Članak 5., (1) Proizvodi iz Priloga 1. ovoga Pravilnika moraju sadržavati najmanje 60 % topljive suhe tvari, određene refraktometrom, izuzev proizvoda kod kojih je šećer djelomično ili u cijelosti zamijenjen sladilima. Ispred znaka % ne stavlja se razmak. Prihvaćen Prihvaća se
3 Aleksandar Kovač mr. sc. Na temelju članka 78. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18), ministar poljoprivrede, donosi, II. ZAHTJEVI KVALITETE Brisati nepotrebni razmak u riječi. Prihvaćen Prihvaća se
4 Marijan Katalenić Članak 16., Proizvodi iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu se i dalje proizvoditi i označavati prema propisu iz članka 16. ovoga Pravilnika i stavljati na tržište do najviše 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a mogu se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja. Nejasno. Koji je to propis iz ovog članka 16 , nije naveden a koji govori o proizvodnji i označavanju proizvoda ? Prihvaćen Prihvaća se primjedba, pogrešno je naveden broj članka, točan broj članka je 17.
5 Marijan Katalenić Članak 12., Podaci iz članka 10. stavka 1. i članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju se nalaziti u istom vidnom polju s nazivom hrane i biti jasno vidljivi. Naziv hrane navodi se na prednjoj strani pakiranja i vrlo često i na stražnjoj strani pakiranja. Pitanje je moraju li se navoditi podaci iz članka 10.st.1 i čl. 11. st.1 uz SVAKI NAZIV hrane kad se on pojavljuje na etiketama na istom proizvodu. Jasno je da je " isto vidno polje" nemoguće postići za prednju i stražnju etiketu. Nije prihvaćen Navod se mora nalaziti u istom vidnom polju s nazivom hrane što ne znači nužno ponavljanje na više mjesta na ambalaži gdje se spominje naziv hrane, osobito naziv istaknut većim fontom na prednjoj strani.
6 Marijan Katalenić Članak 8., (2) Nazivi proizvoda navedeni u Prilogu 1. ovoga Pravilnika mogu se upotrebljavati prema uobičajenoj praksi za dodatno označavanje drugih proizvoda koji se ne mogu zamijeniti s proizvodima iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Prilično nejasna rečenica. Treba ju pojasniti na što se točno mislilo i kakvi su to drugi proizvodi koji se ne mogu zamijeniti s proizvodima iz Priloga I, surogati ili što ? Nije prihvaćen Predmetna odredba preuzima odredbe Direktive Vijeća (EU) 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim za konzumaciju. Odnosi se na proizvode koji u nazivu sadrže nazive iz Priloga I. (poput žele bombona).
7 Marijan Katalenić II. ZAHTJEVI KVALITETE, Članak 6. Proizvodi sa "niskim" sadržajem šećera šećera prema Uredbi 1333/2008 o prehrabenim aditivima mogu sadržavati dodane konzervanse pa se postavlja pitanje da li se proizvodi koji sadrže najmanje 55 % topljive suhe tvari i spadaju u kategoriju smanjenog sadržaja šećera mogu konzervirati kao i proizvodi sa niskim sadržajem šećera ? Je li količina od 55% topljive suhe tvari dostatna za mikrobiološku zaštitu ? Nije prihvaćen Uredba (EZ) br. 1333/2008 o prehrambenim aditivima u Prilogu II., Dijelu E utvrđuje dopuštene aditive za hranu i uvjete uporabe za proizvode u kategoriji hrane 4.2.5.2. U slučaju da isti zadovoljavaju navedeno, upotreba aditiva bi bila dozvoljena. Međutim, u skladu s relevantnom EU sudskom praksom, izraz "džemovi s niskim sadržajem šećera" u navedenom kontekstu obuhvaća džemove koji imaju sadržaj šećera znatno niži od referentne vrijednosti od 60%. Smanjenje minimalne količine topljive suhe tvari (u daljnjem tekstu "sadržaj šećera") na 55% ne dovodi do zdravstvenih rizika ili smanjenja kvalitete proizvoda. Visoki sadržaj šećera nije u skladu s trenutnim trendovima u razvoju proizvoda i smanjenju energetskog sadržaja hrane. Također, niži sadržaj šećera omogućuje proizvođačima da skraćuju vrijeme kuhanja dotičnih proizvoda, što rezultira većom kvalitetom proizvoda.
8 Marijan Katalenić I. Definicije, – smeđi šećer. Definicija smeđeg šećera ne postoji u zakonodavstvu EU koji se odnosi na šećere. Kako je smeđi šećer specifičan proizvod tehnologije i sastava, a podložan je krivotvorenju, mora se definirati ili definicijom EU koja se mora donijeti ili preuzeti definiciju iz CODEX-a. Predugo se zavaravaju potrošači u svezi prirode i sastava smeđeg šećera što dovodi do varanja potrošača i velikih zarada krivotvoritelja. U Pravilniku o šećerima, smeđi šećer nije definiran, nego samo bijeli šećer, a u Uredbi o aditivima u šećer se mogu stavljati bojila samo za dekorativne svrhe... Nije prihvaćen U pogledu zakonodavstva, Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN 39/09) ne utvrđuje propozicije za smeđi šećer pa se isti ocjenjuje po pravilima o općem označavanju hrane i Codex Alimentarius standardu.
9 Marijan Katalenić Članak 10., (2) Ako se u proizvodnji koristi vodeni ekstrakt voća, udio voća se izračunava uz oduzimanje mase vode, korištene za pripremu vodenog ekstrakta. Nedovoljno precizno jer se tijekom dobivanja vodenog ekstrakta GUBI udio vode slijedom tehnološkog procesa pa je se u račun mora uzeti nastali gubitak a ne cijela količina vode koja se koristila za dobivanje vodenog ekstrakta. To proizlazi iz definicije u Prologu III. Primljeno na znanje Odredba je usklađena s Direktivom Vijeća (EU) 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim za konzumaciju.