Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Josip Vinković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I JAPANA O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA Načelo izuzimanja ne valja, Treba primijeniti načelo oslobađanja kao npr. s Njemačkom. Primljeno na znanje Nije jasna primjedba/prijedlog jer suprotstavlja načelo „izuzimanja“ i načelo „oslobađanja“ koje davatelj komentara nalazi u ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenim sa SR Njemačkom. U odnosnom Ugovoru, sklopljenim sa SR Njemačkom, primjenjuje se upravo načelo „izuzimanja“ kao prevladavajuće načelo izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, uz dopunsku primjenu načela „uračunavanja“ (odbitka) za određene slučajeve, pa možemo zaključiti da su od strane davatelja komentara navedena načela „izuzimanja“ i „oslobađanja“ sinonimi za načelo „izuzimanja“. U Ugovoru između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza ne primjenjuje se načelo „izuzimanja“ nego načelo „uračunavanja“ poreza plaćenog u inozemstvu, koje se koristi u svim novijim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje Republika Hrvatska sklapa.