Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, s konačnim prijedlogom zakona s Obrascem prethodne procjene učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor