Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javošču za Prijedlog pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GIUPPH Predmet Pravilnika, – dodatne zahtjeve označavanja. GIUPPH predlaže da se navod „pogodno za prirpemu hrane za dojenčad“ primjenjuje kako na prirodne mineralne tako i na prirodne izvorske vode kao što je to u Francuskoj koja je članica Europske unije i na koju se također primjenjuju propisi EU. Nije prihvaćen Direktiva 2009/54/EC Europskog parlamenta i Vijeća o eksploataciji i stavljanju na tržište prirodnih mineralnih voda predviđa označavanje prirodnih mineralnih voda određenim navodima, između ostalog i navodom “pogodno za pripremu hrane za dojenčad” uz uvjet da Država članica na nacionalnoj razini propiše kriterije kojima mora udovoljavati prirodna mineralna voda kako bi se istu označavalo tim navodom. Direktiva ne predviđa takvo označavanje za prirodne izvorske vode. Stoga, Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti prihvatiti predloženo.
2 GIUPPH DODATAK 5., UVJETI ZA KORIŠTENJE NAVODA „POGODNO ZA PRIPREMU HRANE ZA DOJENČAD“ NA PRIRODNOJ MINERALNOJ VODI GIUPPH predlaže da se uz navedene parametre u Dodatku 5. koji određuju uvjete za korištenje navoda „pogodno za pripremu hrane za dojenčad“ kao jedan od parametara doda suhi ostatak, maksimalna vrijednost 500 mg/L, čime se ograničava mogućnost korištenja tog navoda na vodama bogatim mineralima. Svaka država članica ima obavezu na svom državnom području dopustiti stavljanje na tržište prirodne mineralne vode koje kao takve priznaje svaka druga država članica. Razlike među navedenim zakonodavstvima stvaraju nejednake uvjete tržišnog natjecanja te tako izravno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta stoga molimo da još jednom razmotrite prijedlog GIUPPH-a čiji su parametri tj. kriteriji najzahtjevniji u odnosu na sve ostale zemlje članice EU koje propisuju parametre. Time vjerujemo, zaštićujemo potrošača ali i osiguravamo poštenu trgovinu kako u vlastitoj državi (u odnosu na konkurenciju koja je prisutna) tako i na tržištu zemalja EU gdje možemo pokušati konkurirati s našim proizvodima. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.