Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Na temelju članka 18. stavka 9. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15 i 111/18), ministar zaštite okoliša i energetike donosi Uu cilju potpunog usklađivanja Prijedloga Pravilnika sa odredbama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“; broj 100/15, 123/16, 131/17, 111/18 dalje: Zakon), smatramo da bi bilo potrebno prilagoditi njegov naziv na način da se, umjesto riječi „kogeneraciji“, predvide riječi „visokoučinkovitoj kogeneraciji“. Nije prihvaćen Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji određen je naziv Registra odnosno definirano je kako je Registar obnovljivih izvora energije te povlaštenih proizvođača jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, proizvodnim postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske.
2 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. Značenje pojedinih izraza, Članak 3. U cilju što veće učinkovitosti i vremena potrebnog za unos podataka u Registar OIEK od strane obveznik, predlažemo da se u članku 3., stavku 2., iza točke 1. predvidi sljedeća odredba: „2. automatski unos seta podataka iz računalne aplikacije obveznika unosa podataka prema standardima programske osnove na kojoj je ustrojen Registar“. Sadašnje točke 2., 3., 4., postaju 3., 4. i 5. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog te je tekst Nacrta pravilnika usklađen s istim.