Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Nenad Prijić 2.2.1.Ocjena korištenja sredstava po mjerama, 1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara Predlažem da se Mjera 1. nadopuni sa stavkom: Montažni skladišni objekti(skladišni šatori, nadstrešnice, limene garaže, spremište) Svaki, ali baš svaki pčelar ima problem sa skladištenjem pčelarske opreme. Uglavnom za skladište materijala pčelari koriste stare štaglje, štale, nekorištene stare kuće što smatram da nije dobro najprije iz higijenskih razloga. Dodavanjem stavke "Montažni skladišni objekti(skladišni šatori, nadstrešnice, limene garaže )" uveliko bi bilo pozitivni pomak u pčelarstvu. Primljeno na znanje Prilikom izrade provedbenog propisa vodit će se briga o ovom prijedlogu.
2 Nenad Prijić 2.2.1.Ocjena korištenja sredstava po mjerama, 2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze Mjeru 2. pčelari malo koriste zato jer su lijekovi skuplji oko 4-5 puta nego na drugim tržištima. Nadalje," Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze" a što je sa ovim dijelom suzbijanje štetnika? Pravilnikom nije predviđeno kupovina opreme za suzbijanje štetnika pčela kao npr. stršljeni, ose, medvjedi... Predlažem da se iz mjere 1. stavka: "Električni pastiri i sastavni dijelovi", prebace u mjeru 2. Primljeno na znanje Prilikom izrade provedbenog propisa vodit će se briga o ovom prijedlogu.
3 Nenad Prijić 2.2.1.Ocjena korištenja sredstava po mjerama, 3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja Predlažem da se Mjera 3. nadopuni sa stavkom: Montažni seleći objekti(šatori, limene garaže, spremište, nadstrešnice.) Seleći pčelari vrcaju na terenu nakon završetka paše te nakon toga selimo na sljedeću pašu. Za vrcanje na terenu se uglavnom koriste stare dotrajale hladnjače koje nisu primjerene ni prilagođene potrebama pčelara. Dodavanjem navedene stavke omogućio bi se pozitivan pomak(prilikom vrcanja) u sigurnosnoj i higijenskoj mjeri. Primljeno na znanje Prilikom izrade provedbenog propisa vodit će se briga o ovom prijedlogu.
4 Nikola Kezić 7.DETALJNI OPIS AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE PROVODITI U OKVIRU MJERA IZ PODRUČJA PČELARSTVA ODABRANIH S POPISA IZ ČLANKA 55. STAVKA 4. UREDBE (EU) BR. 1308/2013, UKLJUČUJUĆI PROCIJENJENE TROŠKOVE I FINANCIJSKI PLAN RAŠČLANJEN PO GODINAMA I PO MJERAMA, 7.1.Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara Svjesni činjenice da diseminacija materijala nije jeftina, trebalo bi se HPS-u omogućiti lakšu distribuciju pisanih materijala, prvenstveno časopisa Hrvatska pčela, a zatim i drugih pisanih materjala prema pčelarima pokrićem barem dijela troškova, ako ne i svih troškvoa. Hrvatski pčelarski savez ima središnju ulogu ne samo u diseminaciji novih znanja i trendova tehnologije pčelarenja, već jednako važnu, ako ne i vežniju ulogu u prikupljanju informacija o stanju u pčelarstvu Hrvatske, npr. podaci o gubicima zajednica, o stanju na tržištu, o potrebama pčelara i slično. Posebo je važno uključivanje u međunarodne tokove i asocijacije i ravnopravno sudjelovanje na međunarodnim stručnim događanjima. Primljeno na znanje Prilikom izrade provedbenog propisa vodit će se briga o ovom prijedlogu.
5 Nikola Kezić 7.DETALJNI OPIS AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE PROVODITI U OKVIRU MJERA IZ PODRUČJA PČELARSTVA ODABRANIH S POPISA IZ ČLANKA 55. STAVKA 4. UREDBE (EU) BR. 1308/2013, UKLJUČUJUĆI PROCIJENJENE TROŠKOVE I FINANCIJSKI PLAN RAŠČLANJEN PO GODINAMA I PO MJERAMA, 7.4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost Nedostaje potpora regionalnim i nacionalnim ocijenjivanjima kvalitete meda, koji su već do sada unaprijedili kvalitetu i prepoznatljivost mnogih vrsta meda. Trebalo bi se naći modalitet za poticanje organiziranja regionalnih i nacionalnog ocjenjivanja. Postignuti rezultati na natjecanjima trebali bi se ugraditi u ostvarivanje potpore. Treba naći načina da se nagrade pčelari koji sudjeluju u ovim manifestacijama i ostavaruju dobre rezultate. Nije prihvaćen Aktivnost nije prihvatljiva u Mjeri 4. Aktivnost je prihvatljiva u Mjeri 1. Prilikom izrade provedbenog propisa vodit će se briga o ovom prijedlogu.
6 Nikola Kezić 7.DETALJNI OPIS AKTIVNOSTI KOJE ĆE SE PROVODITI U OKVIRU MJERA IZ PODRUČJA PČELARSTVA ODABRANIH S POPISA IZ ČLANKA 55. STAVKA 4. UREDBE (EU) BR. 1308/2013, UKLJUČUJUĆI PROCIJENJENE TROŠKOVE I FINANCIJSKI PLAN RAŠČLANJEN PO GODINAMA I PO MJERAMA, 7.5.Mjere kojima se podupire obnova pčelinjeg fonda u Uniji Od samih početaka uzgojnog programa se provode neovisna (slijepa) testiranja matica i vrjednovanje uspješnosti selekcije svakog pojedinog uzgajivača, te predstavljaju ključ selekcije. Kroz potpore uzgoju matica, trebalo bi se uzeti u obzir i uloženi trud i kvaliteta matica koje se stavljaju na tržište. Trud uložen u selekciju nije mgouće ugraditi u cijenu matice. Smatram da potpore osiguravaju dio sredstava koja trebaju pokriti uloženi trud u selekciju, prvenstveno na otpornost na bolesti, s kojom se jedino mogu postići određeni pomaci u smanjenju pomora pčela, koji su kod nas dosta izraženi. Predlažem da potpora po matici bude u službi prepoznavanja i nagrađivanja uloženog truda u selekciju i postignutu kvalitetu uzgoja kroz testiranja. Posebno je važno da se dio sredstava usmjeri na aktivnosti koje Udruga uzgajviača provodi kroz uzgojni program u testiranju, analizi, edukaciji i diseminaciji rezultata. Primljeno na znanje Prilikom izrade provedbenog propisa vodit će se briga o ovom prijedlogu.