Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Odluke o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor