Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o stambenim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vedran Šulentić MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 11. Ležajevi su standardnih dimenzija, ne mogu biti prilagođeni veličinom potrebama pojedinog korisnika. U Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga je to drugačije, i bolje definirano. Nije prihvaćen Predmetna odredba odnosi se na standardne veličine, a isto nije detaljnije navedeno u svrhu fleksibilizacije uvjeta obavljanja udomiteljstva.
2 Tomislav Pavošević MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 7. Članak 7.: Dodati stavke 7., 8. i 9.: (7) Spavaonice ili prostorije za druženje moraju omogućiti privatnost korisnika i ne smiju se opremiti uređajima za prijenos, dojavu ili bilježenje zvuka ili slike. U svrhu nadzora, prostorije se smiju opremiti samo uređajima za dojavu alarma koji mogu aktivirati korisnici. (8) Stambena jedinica mora se opremiti opremom za nadzor i dojavu požara. (9) Uređaji za grijanje prostora i pripremu sanitarne tople vode, koji kao energent koriste plin, moraju biti izvedeni i postavljeni tako da ne dopuštaju ispuštanje ugljičnog monoksida odnosno dimnih plinova, koji bi mogli doći u kontakt s korisnicima. Obrazloženje: Znadem osobu koja je po svim odrednicama obavljala neregistriranu djelatnost skrbi o starim osobama korisnicima uskraćivala privatnost prilikom posjeta i prisluškivala razgovore te je iste prenosila trećim osobama. Predloženi stavci 8. i 9. jasni su sami po sebi jer su poznati slučajevi stradavanja od požara i otrovanja ugljičnim monoksidom. Djelomično prihvaćen Stavak 7. se prihvaća, a stavci 8. i 9. se ne prihvaćaju budući da se primjenjuju odredbe posebnih propisa koji se odnose na zgrade i kuće namijenjene stanovanju.