Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRAVILNIK Predlažemo izmijeniti članak 3., stavak 1. Novi stavak 1. glasi: Članak 3. Osobni automobil kategorije M1 namijenjen za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete: – u trenutku produljenja, dobivanja ili zamjene dozvole ne smije biti stariji od 7 godina. Također, članku 3. potrebno je dodati stavak koji glasi: - zapremnina prtljažnog prostora mora imati najmanje 310 litara Nije prihvaćen Svi propisani uvjeti moraju biti ispunjeni za vrijeme važenja dozvole.
2 UČILIŠTE VOZAČ PRAVILNIK Izmjene i dopune Pravilnika je potrebno iskoristiti i za par korijenitih, a ne samo za kozmetičke i suštinski nepotrebne izmjene kao što je npr. izbacivanje OIB - a sa oznake na vratima, koji je istovremeno javno dostupan podatak na internetu za svakog obrtnika ili trgovačko društvo, pa nije jasan motiv njegovog brisanja sa oznake na vratima kamiona i autobusa. Suštinski, potrebno je jasnije definirati odredbe članka 3. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o starosti vozila za obavljanje autotaksi prijevoza putnika i tu maksimalnu starost svakako podići. Pritom i dalje ostaje nejasno ZAŠTO je JEDINO ZA TAXI VOZILA propisana najveća starost vozila, a nije npr. propisana najveća starost autobusa, od kojih su ugroza sigurnosti prometa i potencijalne posljedice prometne nesreće kud i kamo veće nego kod taxi vozila ?! Također treba izbrisati u istom članku neke općepoznate stavke opreme vozila, tipa "ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera"... pa koji automobil danas to nema ??!! U članku 4. držimo potrebnim evidenciju vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz zamijeniti izvodom iz licencije za svako vozilo, kao i u svim drugim oblicima prijevoza. Nije prihvaćen Propisivanje starosti vozila za autobuse i teretna vozila bilo bi u suprotnosti s europskim propisima kojima se regulira pristup u djelatnost i pristup tržištu.
3 Čedomir Tatalović PRAVILNIK Sam naziv pravilnika je nespretno osmišljen, tj. dio - "prijevoz za vlastite potrebe", te samim tim predviđena obaveza stavljanja natpisa "prijevoz za vlastite potrebe" na vozilo. Rezultat te obaveze je priličan broj vozila na cesti koji na sebi imaju takav natpis, što kod prolaznika izaziva upite i podsmijehe u stilu - A za čije bi potrebe bilo nego vlastite, pa svi mi vozimo auto za svoje potrebe. Umjesto upitnog natpisa, a u svrhu nekog prepoznavanja, bolje rješenje bi bilo stavljanje neke vrste kontrolnog broja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK, Članak 1. Umjesto „ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - obrtnika“ predlažemo da stoji „naziv, sjedište i ime i prezime fizičke osobe - obrtnika“. Obrazloženje: Svaki obrtnik ima registrirani obrt sa nazivom i sjedištem. Sjedište može biti na adresi prebivališta (što je kod prijevoznika često) ali i ne mora biti. Obrtnik može imati poslovni prostor i u njemu obavljati neku djelatnost, pa je i prijevoz registriran na isto sjedište. To je osobito često kod prijevoza za vlastite potrebe. Stoga smatramo nepotrebnim i neprimjerenim isticati privatnu (neposlovnu) adresu obrtnika u kojoj se odvija privatni i obiteljski život, ukoliko on sam nije prijavio tu adresu kao sjedište obrta. Nadalje, u nastavku odredbe piše da istaknuti podaci moraju biti usklađeni sa onima na licenci, a u licenci se navodi „naziv i sjedište prijevoznika“. Isto promijeniti i u članku 3. stavak 1. alineja 12. Predlažemo da se u članku 6. izmijeni i stavak 5. na način da glasi: (5) Osobni automobil kategorije M1 iz stavka 4. ovoga članka ne smije biti stariji od DESET godina, što znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za DEVET godina. Obrazloženje: iznajmljivanje vozila s vozačem je u pravilu prijevoz za luksuzne i vrlo zahtjevne goste što znači da i vozilo mora biti takvo. Međutim, u našim uvjetima ne postoji tako velika potražnja za ovom vrstom usluge, pa se vozilo visoke kategorije ne može se amortizirati i biti isplativo u tako kratkom roku od 5 godina. Povremeno se javlja potreba za takvom uslugom i važno je da takva usluga postoji u svakom malo većem gradu, kako bi se zadovoljile potrebe za višim standardom usluge, ali mora postojati minimalna isplativost za obavljanje te djelatnosti. Stoga se traži da se starost vozila poveća barem na 10 godina. Djelomično prihvaćen Licencija za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza izdaje se na prijevoznika, ako se radi o obrtniku, na ime i prezime obrtnika, a podaci na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji. Starost osobnih automobila kojima se obavlja iznajmljivanje vozila sa vozačem povećava se na sedam godina.
5 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto „ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - obrtnika“ predlažemo da stoji „naziv, sjedište i ime i prezime fizičke osobe - obrtnika“. Obrazloženje kao u čl. 1. Nije prihvaćen Licencije za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza izdaje se prijevoznika, ako se radi o obrtniku na ime i prezime obrtnika, a podaci na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji.
6 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK, Članak 3. Umjesto „ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - obrtnika“ predlažemo da stoji „naziv, sjedište i ime i prezime fizičke osobe - obrtnika“. Obrazloženje kao u čl. 1. Nije prihvaćen Licencija za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza izdaje se na prijevoznika, ako se radi o obrtniku na ime i prezime obrtnika, a podaci na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji.
7 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK, Članak 4. U istom stavku mjesto „ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - obrtnika“ predlažemo da stoji „naziv, sjedište i ime i prezime fizičke osobe - obrtnika“. Obrazloženje kao u čl. 1. Nije prihvaćen Licencija za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza izdaje se na prijevoznika, ako se radi o obrtniku na ime i prezime obrtnika, a podaci na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji.
8 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK, Članak 5. U istom podstavku umjesto „ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - obrtnika“ predlažemo da stoji „naziv, sjedište i ime i prezime fizičke osobe - obrtnika“. Obrazloženje kao u čl. 1. Nije prihvaćen Licencija za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza izdaje se na prijevoznika, ako se radi o obrtniku na ime i prezime obrtnika, a podaci na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji.
9 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK, Članak 6. U istom podstavku umjesto „ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - obrtnika“ predlažemo da stoji „naziv, sjedište i ime i prezime fizičke osobe - obrtnika“. Obrazloženje kao u čl. 1. Nije prihvaćen Licencija za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza izdaje se na prijevoznika, ako se radi o obrtniku na ime i prezime obrtnika, a podaci na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji.