Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GTF-Inicijativa za održivi rast PRAVILA ZA SUFINANCIRANJE projekata organizacija civilnoga društva Poštovani, da li pod Financijski mehanizam Kraljevine Norveške 2014.-2021. za sufinanciranje spadaju projekti odobreni iz poziva EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih (poziv otvoren u svibnju 2017.)? Ukoliko to nije slučaj, molimo vas da uvrstite i taj fond. Naime, trenutno u Hrvatskoj ima 6 udruga koje su ili nositelj (1) ili partner (5) na navedenom fondu. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Naziv „Financijski mehanizam Kraljevine Norveške“ izmijenit će se i glasi „Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.“
2 WWF Adria Područja sufinanciranja, Članak 3. LIFE program nije uključen u gore navedene programe, budući da sufinanciranje nije kontinuiramo osigurano od strane MZOE-a i FZOEU-a, predlažemo da ga uključite u popis iz cl.3. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Program LIFE nalazi se u okviru natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije te će biti prihvatljiv za sufinanciranje.
3 Inicijativa mladih za ljudska prava Područja sufinanciranja, Članak 3. Molimo Vas da se čl.3. Pravila proširi i glasi „EGP i Norveški fond“ umjesto Financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Naziv „Financijski mehanizam Kraljevine Norveške“ izmijenit će se i glasiti „Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.“
4 ZIP Zagrebački inkubator poduzetništva Područja sufinanciranja, Članak 3. Molimo vas da se naziv u čl.3. Pravila proširi i glasi „EGP i Norveški fond“ umjesto Financijski mehanizam Kraljevine Norveške Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Naziv „Financijski mehanizam Kraljevine Norveške“ izmijenit će se i glasiti „Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.“
5 GTF-Inicijativa za održivi rast Područja sufinanciranja, Članak 3. Molimo vas da se naziv u čl.3. Pravila proširi i glasi „EGP i Norveški fond“ umjesto Financijski mehanizam Kraljevine Norveške Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Naziv „Financijski mehanizam Kraljevine Norveške“ izmijenit će se i glasiti „Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.“
6 GTF-Inicijativa za održivi rast Područja sufinanciranja, Članak 3. Poštovani, da li pod Financijski mehanizam Kraljevine Norveške 2014.-2021. za sufinanciranje spadaju projekti odobreni iz poziva EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih (poziv otvoren u svibnju 2017.)? Ukoliko to nije slučaj, molimo vas da uvrstite i taj fond. Naime, trenutno u Hrvatskoj ima 6 udruga koje su ili nositelj (1) ili partner (5) na navedenom fondu. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Naziv „Financijski mehanizam Kraljevine Norveške“ izmijenit će se i glasiti „Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.“ Sukladno navedenom, projekti odobreni u sklopu poziva EGP i Norveškog fonda 2014.-2021. za zapošljavanje mladih prihvatljivi su za podnošenje prijava za sufinanciranje.
7 Udruga za promicanje aktivnog građanstva - ECHO Područja sufinanciranja, Članak 3. Poštovani, spadaju li pod Financijski mehanizam Kraljevine Norveške 2014.-2021. za sufinanciranje projekti odobreni iz poziva EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (poziv otvoren u svibnju 2017.)? Ukoliko to nije slučaj, molimo vas da uvrstite i taj fond. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Naziv „Financijski mehanizam Kraljevine Norveške“ izmijenit će se i glasiti „Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.“ Sukladno navedenom, projekti odobreni u sklopu poziva EGP i Norveškog fonda 2014.-2021. za zapošljavanje mladih prihvatljivi su za podnošenje prijava za sufinanciranje.
8 SDEWES Centre Područja sufinanciranja, Članak 3. Da li pod Financijski mehanizam Kraljevine Norveške 2014.-2021. za sufinanciranje spadaju projekti odobreni iz poziva EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih (poziv otvoren u svibnju 2017.)? Ukoliko to nije slučaj, molimo vas da uvrstite i taj fond. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Naziv „Financijski mehanizam Kraljevine Norveške“ izmijenit će se i glasiti „Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške 2014.-2021.“ Sukladno navedenom, projekti odobreni u sklopu poziva EGP i Norveškog fonda 2014.-2021. za zapošljavanje mladih prihvatljivi su za podnošenje prijava za sufinanciranje.
9 Gong Područja sufinanciranja, Članak 3. U popis programa koji se financiraju, treba uključiti i sljedeći: „Europe for Citizens Programme 2014-2020 Strand 1 and 2: Operating Grants Call for Proposals No. EACEA-33-/2017 Invitation to submit a proposal: No. EACEA-43-/2018“ Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Iznos i postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije u sklopu kojeg se projekt provodi, odnosno prihvatljivi su projekti čije se financiranje i sufinanciranje temelji na proračunu, a ne na paušalu, a to nije slučaj s projektima unutar programa Europa za građane. S obzirom da je u navedenom programu u pojedinim pod-akcijama predviđeno financiranje projekata na osnovi paušala, za sufinanciranje prihvatljivi su samo oni projekti kod kojih postoji detaljna razrada proračunskih stavki.
10 ACT Grupa Područja sufinanciranja, Članak 3. Ukoliko nije obuhvaćeno u okviru "natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu", dodati program Erasmus za mlade poduzetnike (https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs_en). Program Erasmus za mlade poduzetnike je usmjeren podršci novim poduzetnicima, a sve više je otvoren i za društvene poduzetnike. Kako većina društvenih poduzeća u Hrvatskoj funkcionira kroz pravni oblik udruge, a prijavitelji/provoditelji programa su najčešće neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, udruge, važno je ovim Pravilima obuhvatiti i ovaj program. Trenutno je udio vlastitog sufinanciranja 15%. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Program Erasmus za mlade poduzetnike nalazi se u okviru natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije te će biti prihvatljiv za sufinanciranje.
11 WWF Adria za 2019. godinu, Članak 4. Pitanje odnosi se na rok u kojem se udruge mogu prijavljivati. U čl. 4. st.1. navodi se da je poziv otvoren do 15.11.2019., ali ne i kad se poziv otvara. S obzirom da su pravila za sufinanciranje tek na savjetovanju, kad se može očekivati da se otvori rok za prijave? Treba osigurati da poziv bude otvoren dovoljno dugo kako bi ostalo dovoljno vremena za dokumentaciju koju je potrebno pripremiti. Čl.4. st. 3. – uključiti dugoročne projekte koji su ugovoreni prije 2018. godine, a aktivnosti se provode cijelu 2019. godinu i duže. cč.4. st.5. - da li to znači da će se svi projketi sufinancirati do maximalnog iznosa kako je navedeno u tablici? Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Objava Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu se očekuje u travnju 2019. godine. Za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije Ured za udruge raspolaže ograničenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću. Imajući u vidu da različiti EU programi predviđaju različite financijske okvire i trajanje projekata, a financijska sredstava su ograničena, nismo u mogućnosti uzeti u obzir projekte koji su ugovoreni prije 2018.godine. Ukoliko prijavitelj nije ostvario sufinanciranje vlastitog udjela u projektu iz nekog drugog izvora financiranja do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje Uredu za udruge Vlade RH, tada Ured, ukoliko prijava udovoljava uvjetima Javnog poziva može dodijeliti maksimalni postotaka sufinanciranja koji je predviđen za pojedini program.
12 WWF Adria Prijava za sufinanciranje, Članak 5. neki od dokumenata dostupni su svima/online i nema potrebe opterećivati organizacije s javno dostupnim informacijama/dokumentima. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Dokumentacija koju je prijavitelj na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje obvezan dostaviti uz prijavu propisana je Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN26/15) i ništa od javno dostupnih dokumenata se ne traži od prijavitelja.
13 WWF Adria Donošenje Odluke o sufinanciranju, Članak 7. Rok od 60 dana je predug, a zbog opasnosti od dvostrukog financiranja organizacije gube 2 mjeseca čekajući odgovor Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Rok od 60 dana je određen zbog opsega dokumentacije i eventualnih nadopuna iste te uvida u kaznenu evidenciju kada je potrebno i ne može biti kraći.
14 WWF Adria Izvještavanje, Članak 10. podnošenje izvješća trebalo bi biti jednako kao i ono koje se dostavlja Ugovornom/kontrolnom tijelu kako bi se smanjio administrativni pritisak i nastajanje dodatnih troškova. Primljeno na znanje Prijedlog se prima na znanje. Procedura izvještavanja korisnika sufinanciranja prema Uredu za udruge je pojednostavljena na način da je korisnik obvezan dostaviti samo kopiju odobrenog završnog opisnog i financijskog izvješća nakon odobrenja Ugovornog tijela, što je definirano i Ugovorom o sufinanciranju između Ureda za udruge i korisnika.