Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 o recikliranju brodova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA Uprava, Članak 5. Člankom 18. Uredbe država članica se obvezuje dostaviti Komisiji o imenovanju nadležnih tijela i uprave. Člankom 19. Uredbe država članica se obvezuje dostaviti Komisiji imenovane osobe za kontakt odgovornih za obavješćivanje i savjetovanje fizičkih ili pravnih osoba koje dostavljaju upite. Člankom 22. Uredbe država članica se obvezuje dostaviti Komisiji imenovane članove svojeg stalnog osoblja koji su odgovorni za suradnju iz stavka 2. ovog članka Gornje odgovarajuće razlučiti jer se u ovom članku spominju samo podaci o imenovanim osobama za kontakt. Članak se poziva na izvješće iz čl. 9. ovog Zakona, dok se u čl. 9 ne spominje nikakvo izvješće (vjerojatno se treba pozivati na čl. 8 Zakona). Prihvaćen Prihvaćeno
2 HRVATSKI REGISTAR BRODOVA V. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 13. Toč. (1)1. prekršaj se treba nasloviti na brodovlasnika te se odnosi na brod u službi pri čemu bi prekršajne odredbe trebale biti uključene u Pomorski zakonik (opasni materijal može biti ugrađen na brod bilo kada, dakle davno prije nego što brod bude spreman za recikliranje. Za brodove u službi posebni pomorski propisi reguliraju način kontrole moguće ugradnje opasnih materijala). Stoga ova točka ne može biti predmet postupka recikliranja broda / postrojenja za recikliranje Djelomično prihvaćen Postupak recikliranja broda je određen Uredbom i to pitanje se ne uređuje Zakonom.