Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavošević OBRAZAC ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA Nastavno na vašu ocjenu da sadašnji Zakon u svojim pojedinim rješenjima više ne odgovara potrebama pravnog prometa i sigurnosti pa je potrebno pojedine institute dograditi, odnosno propisati nova zakonska rješenja, predlažem vam da u budući Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu uvrstite sljedeće: 1. Da je prilikom ovjeravanja potpisa nezaposlene osobe starije od 67 godina na ugovorima o doživotnom ili o dosmrtnom uzdržavanju, kao i na kupoprodajnim ili na darovnim ugovorima, javni bilježnik dužan zatražiti mišljenje odgovarajućeg obiteljskog liječnika ili ovlaštenog liječnika psihijatra, o poslovnoj sposobnosti potpisnika ugovora. Eventualno pozitivno mišljenje o poslovnoj sposobnosti, za javnog bilježnika nije obvezujuće. Javnobilježnička nagrada pripada javnom bilježniku u punom iznosu neovisno o njegovoj konačnoj odluci da ne postoje uvjeti za ovjeru potpisa. Obrazloženje: Javni bilježnik u pravilu je u sukobu interesa jer u slučaju da sudionik pravnog posla nakon razgovora s javnim bilježnikom odustane ili javni bilježnik odluči da se nisu stekli uvjeti za ovjeru potpisa, neće dobiti očekivanu nagradu. Može se očekivati da se javni bilježnik neće u potpunosti posvetiti pojašnjenju odredbi u ugovoru, ako bi se moglo dogoditi da neće doći do pravnog posla pa zato neće niti dobiti javnobilježničku nagradu. Ako se radi o zaposlenoj osobi, to bi bio dovoljan razlog da se podrazumijeva da osoba poslovno sposobna. Znam za slučaj s osobom starom 92 godine koja je potpisala ugovor o doživotnom uzdržavanju, a kada su je poslije suprotno odredbama u ugovoru smjestili kod treće osobe, prilikom posjeta je od mene tražila da napravim sve da se vrati u svoj stan. Ona sama nije bila u stanju raskinuti Ugovor, a ja nisam za to imao formalno pravni interes pa je na koncu umrla i sahranjena je u tajnosti. Prije toga je svoj trosobni stan u vrijednosti većoj od milijun kuna darovnim ugovorom poklonila obitelji koja ju je smjestila kod te treće osobe. 2. Razgovor s potpisnikom izjave ili ugovora javni bilježnik mora obaviti diskretno i bez prisutnosti druge zainteresirane strane. Obrazloženje: Diskretan razgovor obavljen bez prisutnosti druge zainteresirane strane jamči da će javni bilježnik biti slobodan prilikom objašnjavanja odredbi iz ugovora ili izjave, odnosno da se potpisnik neće osjećati nelagodno i da neće biti pod pritiskom da mora potpisati ugovor ili izjavu koji mogu biti i na njegovu štetu. Poznat mi je slučaj kada je javni bilježnik ovjerio darovni ugovor kojim je slijepa starica od 92 godine poklonila svoju jedinu imovinu, trosobni stan u vrijednosti većoj od milijun kuna, koji joj je mogao pružiti sigurnost ako bi došlo do poremećaja s izvršenjem jednog drugog Ugovora o doživotnom uzdržavanju. Taj drugi Ugovor bio je sklopljen na novčana sredstva koja će poslije smrti primateljice uzdržavanja preostati na njezinom tekućem računu. 3. Slično Članku 220. Prekršajnog zakona o ispitivanju zakonitosti odluka Prekršajnih sudova, predlažem da se za odluke i postupanje javnog bilježnika može od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske zatražiti da se ispita njihova zakonitost. Obrazloženje: Postojeći Zakonom predviđeni nadzor koji obavljaju Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora nisu dostatni jer su trajno u sukobu interesa, s obzirom na činjenicu da javne bilježnike zajedno postavljaju Ministarstvo i Komora. Prijedlog se temelji na osobnom iskustvu sa sličnom, Odvjetničkom komorom koja se zaštitnički postavila prema jednoj odvjetnici koju sam prijavio Disciplinskom tužiteljstvu pa su prijavu odbacili kao neutemeljenu. Disciplinsku prijavu ponovo su otvorili kada je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske protiv iste odvjetnice pokrenulo kazneni postupak i sada čekaju na okončanje kaznenog postupka. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Komentar će se razmotriti prilikom izrade Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu.