Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o putnom listu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 UČILIŠTE VOZAČ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PUTNOM LISTU Nejasno se zašto se izmjenama i dopunama Pravilnika o putnom listu predlagatelj fokusira isključivo na unutarnji prijevoz putnika. I dok nam je to razumljivo za prijevoz unutar EU, što je sa INTERBUS - om ? Nije prihvaćen Prijevoz putnika sukladno Ugovoru o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (INTERBUS Ugovor) je reguliran tim ugovorom, a objavljen je u Narodnim novinama – međunarodni ugovori br. 6/2003.
2 UČILIŠTE VOZAČ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PUTNOM LISTU, Članak 1. Brisanje odredbi članka 2. važećeg Pravilnika držimo nepotrebnim, jer sadržaj članka autobusne prijevoznike jasno upućuje na razliku između putnog lista u unutarnjem povremenom prijevozu i u međunarodnom unutarnjem prijevozu i ukazuje da moraju poznavati propise i iz jednog i iz drugog područja Nije prihvaćen Budući je sadržaj i obrazac putnog lista sukladno Interbus ugovoru već objavljen u Uredbi o objavi tog ugovora nepotrebno ga je ponavljati u Pravilniku.
3 UČILIŠTE VOZAČ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PUTNOM LISTU, Članak 2. Gdje se "izgubio" putni list po INTERBUS ugovoru ??? Nije prihvaćen S obzirom na odredbu članka 1. Pravilnika, odredba članka 2. brisana je kao nepotrebna. Sve je već uređeno drugim propisima.
4 UČILIŠTE VOZAČ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PUTNOM LISTU, Članak 3. Čiji je prihod od izdavanja knjiga putnih listova za međunarodni povremeni prijevoz putnika ??? Nije prihvaćen Naknada za izdavanje knjige EU putnih listova i Interbus putnih listova prihod je državnog proračuna.
5 UČILIŠTE VOZAČ PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PUTNOM LISTU, Članak 4. Vraćanje obveze unošenja popisa putnika za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu vraćanje je dodatnog administriranja prijevoznicima i vozačima, s obzirom da Zakon propisuje i obvezu sklapanja ugovora o povremenom prijevozu i njegovog posjedovanja u vozilu za vrijeme prijevoza, u kojem bi trebala biti definirana grupa koja se prevozi Primljeno na znanje Primljeno na znanje.