Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Franjo Ileković I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Predlažem da se iza riječi "na temelju rješenja" dodaju riječi "nadležnog ministarstva", ureda državne uprave... Naime, većini korisnika pravne pomoći iz članka 5. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/2013), rješenje o dodjeli besplatne pravne pomoći donosi nadležno ministarstvo. Nije prihvaćen Većini korisnika besplatne pravne pomoći iz članka 5. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13) rješenje o odobravanju sekundarne pravne pomoći donose, u skladu s člankom 17. toga Zakona, nadležni uredi državne uprave u županijama ili nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, koji o podnesenim zahtjevima za odobravanje sekundarne pravne pomoći odlučuju u prvom stupnju. Ministarstvo pravosuđa je u skladu s člankom 17. stavkom 6. navedenog Zakona drugostupanjsko tijelo, koje u drugom stupnju odlučuje o žalbama podnesenim protiv prvostupanjskih rješenja.