Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Pravilniku o pružanju i korištenju usluga povjerenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. II. AUTOMATIZIRANO UDALJENO ELEKTRONIČKO POTPISIVANJE I  ELEKTRONIČKO PEČATIRANJE, Članak 4. "nad korištenjem svojim podacima" --> "nad korištenjem svojih podataka" Prihvaćen Komentar je prihvaćen. Tekst je izmijenjen u skladu s primjedbom.
2 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. IV. POSEBNI UVJETI POSLOVANJA ZA PRUŽATELJE USLUGA POVJERENJA, Članak 13. "dnetifikacije" tipfeler Prihvaćen Komentar je prihvaćen. Tekst je izmijenjen u skladu s primjedbom.
3 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. IV. POSEBNI UVJETI POSLOVANJA ZA PRUŽATELJE USLUGA POVJERENJA, Članak 14. (3) Minimalni uvjet je da video identifikaciju provode službenici za registraciju koji razumiju tehničke zahtjeve i rad opreme kojom se obavlja video identifikacija, koji su upoznati sa sigurnosnim obilježjima isprava **koje su prihvatljive** i mogu se vizualno provjeriti u proceduri video identifikacije (uključujući i primjenjive metode provjere) zajedno s najčešćim oblicima krivotvorenja te s relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima. Prihvaćen Komentar je prihvaćen. Tekst je izmijenjen u skladu s primjedbom.
4 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. IV. POSEBNI UVJETI POSLOVANJA ZA PRUŽATELJE USLUGA POVJERENJA, Članak 20. (4) Službenici za registraciju koji provode identifikaciju moraju biti educirani kako bi mogli bez sumnje utvrditi da osoba koja se identificira, *kupuje proizvod* vlastitom voljom (rizici uključuju phishing, socijalni inženjering, ponašanje pod pritiskom druge osobe i sl.). koji proizvod? Prihvaćen Stavak 4, čl. 20. biti će izmijenjen i nadopunjen kako bi precijznije pojasnio proces verifikacije.
5 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. IV. POSEBNI UVJETI POSLOVANJA ZA PRUŽATELJE USLUGA POVJERENJA, Članak 26. Kriva referenca (čl.25), treba se pozvat na čl.18 Prihvaćen Članak 26. biti će izmijenjen u skladu s primjedbom.
6 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. IV. POSEBNI UVJETI POSLOVANJA ZA PRUŽATELJE USLUGA POVJERENJA, Članak 27. (1) Verifikacija isprave za identifikaciju temelji se na provjeri **sigurnosnih značajki identifikacijske isprave koje se mogu vizualno identificirati putem tehnologije video prijenosa** navedenim u članku 18. ovoga Pravilnika. ova izmjena - kako bi se uskladila terminologija i pozivalo na iste opise tehnologije kao što je u prethodnom dijelu Pravilnika Prihvaćen Komentar je prihvaćen te je tekst usklađen s primjedbom.
7 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. IV. POSEBNI UVJETI POSLOVANJA ZA PRUŽATELJE USLUGA POVJERENJA, Članak 27. stavak (1) --> kriva referenca (na čl.26), treba biti na čl.18 Prihvaćen Komentar je prihvaćen, a referenca na čl.26. izmjenjena.
8 IDENTITY CONSORTIUM d.o.o. IV. POSEBNI UVJETI POSLOVANJA ZA PRUŽATELJE USLUGA POVJERENJA, Članak 28. (2) Tijekom provođenja računalnog prepoznavanja lica, od korisnika se zahtjeva da napravi snimke lica kamerom potrebne za usporedbu, te napravi pokrete lica (npr. zatvori oči, nasmiješi se – pokaže zube), **ili da izvrši druge unaprijed definirane radnje koje su potrebne kako bi se strojno utvrdilo** da je ispred kamere živa osoba. OBRAZLOŽENJE (ovo je vrlo važno) Proceduralni opis liveness testa u originalnom članku (žmirkanje, smješenje) opisuje samo JEDNU moguću tehnologiju liveness testa. Ima ih više, koje od korisnika zahtjevaju drukčije radnje da bi ovaj potvrdio da je "živ", npr: a) ZoOm 3D Face Liveness - korisnik mora približavati/udaljavati mobitel od lica b) iProov - korisnik mora smjestiti poziciju lica u oval i obasjati ga različitim LCD bojama sa ekrana mobitela (crvena/plava/zelena). Obje tehnologije su po kvaliteti biometrike barem usporedive ili nadmašuju već opisanu metodu. Stoga, kako se pravilnikom ne bi diskriminiralo u korist samo jedne liveness metode, predlažem gore navedeni tekst. Prihvaćen Komentar je prihvaćen, a tekst izmijenjen u skladu s primjedbom kako bi odredba bila nediskriminatorna.