Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjeovanje s javnošću o Nacrtu Plana sprječavanja nastajanja otpada od hrane RH za razdoblje od 2019. do 2022. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 SANJA KALŠAN Mjere i aktivnosti, Sustav doniranja hrane u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18) i Pravilnikom o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine, broj 119/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine, broj 119/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). trebalo bi svakako razdvojiti uvijete doniranja za hranu od hrane za životinje što bi doprinjelo većem doniranju a ne bacanju hrane. Prihvaćen Prihvaća se. U tijeku je izmjena predmetnog Pravilnika u cilju unaprjeđenja sustava doniranja hrane. S obzirom da su odredbe uvjeta za doniranje hrane i hrane za životinje već odvojene u Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18), isti način propisivanja uvjeta će se slijediti i tijekom izrade novog Pravilnika.
2 SANJA KALŠAN Mjere i aktivnosti, Aktivnost 3. Izrada vodiča o doniranju hrane, uključujući doniranje i poslovanje s                         hranom te doniranje hrane i porezni propisi Oavezno izrada Vodiča od strane Izvršitelje ali uz veliku suranju dolje navedenih Suradnika, u kojem bi trebalo opisati uvijete i rokove za prodaju i doniranje hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ datuma, pod uvjetom da je hrana sigurna, a kako se hrana koja je sigurna za konzumaciju ne bi nepotrebno bacala. Prihvaćen Prihvaća se. U cilju jačanja sustava doniranja hrane u 2017. godini, Ministarstvo poljoprivrede je osnovalo Radnu skupinu za sprečavanje i smanjenje otpada od hrane i Radnu podskupinu za unapređenje sustava doniranja hrane u okviru Radne skupine za sprečavanje i smanjenje otpada od hrane, kroz koje aktivno djeluju navedeni suradnici i izvršitelji u cilju izrade smjernica i predlaganja rješenja iz područja koja se odnose na doniranje hrane i smanjenju ukupne količine otpada od hrane. Dionici već aktivno surađuju te je u tijeku i izrada smjernica za konzumaciju hrane nakon isteka „najbolje upotrijebiti do“ datuma.
3 SANJA KALŠAN Mjere i aktivnosti, Aktivnost  6.  Banka hrane u Republici Hrvatskoj - osnivanje Svakako da, ali ako bi se u prethodno navedenoj fazi dobrom pokazala funkcija Uspostave informatičkog sustava za povezivanje dionika u sustavu doniranja hrane možda ista ne bi bila potrebna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U tijeku je izrada Studije o izvedivosti Banke hrane u Republici Hrvatskoj na temelju koje će se odabrati najbolji model sustava doniranja hrane koji je primjenjiv za Republiku Hrvatsku, pri čemu će se svakako voditi računa o integraciji postojeće infrastrukture kao i IT rješenja.