Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izradi analize troškova i koristi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 palamida Svrha, Članak 4.  (5) Pri planiranju najisplativije varijante opskrbe toplinom za analizirano zemljopisno područje za zadovoljavanje potreba za grijanjem i hlađenjem, analiza iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir energetska rješenja šireg lokalnog, regionalnog ili nacionalnog okruženja. Izmjena teksta bi bila umjesto najisplativije u najbolje pa bi tekst glasio: (5) Pri planiranju najbolje varijante opskrbe toplinom za analizirano zemljopisno područje za zadovoljavanje potreba za grijanjem i hlađenjem, analiza iz stavka 1. ovoga članka uzima u obzir energetska rješenja šireg lokalnog, regionalnog ili nacionalnog okruženja. Obrazloženje: -najisplativije,najjeftinije,najpovoljnije ne mora biti nužno najbolje za okoliš i sredinu u kojoj se objekt nalazi. Nije prihvaćen Ukoliko se riječ "najisplativije" zamijeni s riječju "najbolje", navedeno nije jasan kriterij. Kod najisplativijeg je jasno da je važna isplativost postrojenja kao kriterij. Kod najboljeg nije jasno koji se kriteriji uzimaju u obzir, npr. kriterij najbolje može biti za lokalnu sredinu jedno rješenje, dok za regiju može biti drugo rješenje. Nadalje, najbolje može biti rješenje koje je najbolje za vodu, a drugo je bolje za ljude i zrak u regiji. Prema tome, ne može se propisati samo "najbolje" odnosno moralo bi se postaviti i težinske faktore za pojedinu grupu kriterija, što uvelike čini procjenu pojedinog postrojenja različitog od drugog. Navedeno je razlog da se zadrži termin "najisplativije rješenje", obzirom pri planiranju rješenje mora biti ekonomski najbolje, odnosno najisplativije, i za lokalnu i za regionalnu, kao i nacionalnu razinu.
2 palamida Integrirani pristup mogućnostima u vezi s potražnjom i ponudom za grijanjem i hlađenjem, Članak 7. - Industrijska postrojenja trebaju imati rješenja za obnovljive izvore energije - OIE. - Opisana predmetna oprema,priprema,montaža i uvođenje iste u rad smatra se smanjenjem uticaja na okoliš,eventualno energetsko raserećenje sustava i povećanje konkurentnosti industrijskog subjekta. - Energija dobivena iz takvih industrijskih postrojenja,a korištena za vlastite potrebe ne podliježe nikakvim davanjima ako njeno dobivanje nije štetno za okoliš ili umanjuje loš uticaj na okoliš. - Subjekti koji se koriste energente za dobijanje tople i/ili vruće vode i/ili pare moraju imati montiranu opremu OIE. - Subjekti koji nemaju takvu opremu trebaju napraviti plan i u razumnom roku istu moraju montirati sami ili od strane ovlaštenog izvođaća uvesti u uporabu. - Oprema i uređaji koji se planiraju koristiti ili se koriste nikako ne smiju nepovoljno uticati na ljude i okoliš ni na koji način. - Postrojenja koja otpadnu toplinu pretvaraju u električnu energiju, i na taj način smanjuju uticaj na okoliš i EES, za količinu iskorištene - konzumirane vlastite energije oslobođene su poreznih davanja. Nije prihvaćen Predloženo nije predmet uređenja ovoga Pravilnika.
3 palamida Izračun neto koristi, Članak 10.  - vremenski okvir se odabire tako da se uključe svi relevantni troškovi i koristi scenarija (odgovarajući vremenski okvir od 25 godina za plinsku elektranu, od 30 godina za sustav centraliziranoga grijanja ili od 20 godina za opremu za grijanje kao što su kotlovi). - Kogeneracijska postrojenja se mogu izgaditi i uvesti u uporabu kod šećerana,rafinerija nafte,cementara,tvornica vapna, željezara, čeličana i ciglana. Bilo bi zanimljivo izračunati koliko bi se dalo uštedjeti kod opremanja tramvaja i lokomotiva pametnim sustavom kočenja Nije prihvaćen Predloženo nije predmet uređenja ovoga Pravilnika.
4 palamida Ekonomska analiza – popis učinaka, Članak 12. (4) Koristi koje se uzimaju u obzir uključuju najmanje: - vrijednost proizvodnje za potrošače (toplinska i električna energija) i - u mjeri u kojoj je to moguće, vanjske koristi kao što su koristi za zdravlje i okoliš. - broj zaposlenih dobivenih tim radnjama Nije prihvaćen Predloženo se uređuje člankom 17. Pravilnika.
5 palamida Opća načela i postavke, Članak 14. Vrsta tehničke opreme i tehnologija koja se uvodi predmetnim projektom, ovladavanje novom tehnologijom i koliko izvođača i osoba održavanja se uvodi u predmetni projekt. Nije prihvaćen Predloženo se uređuje člankom 17. stavkom 3. podstavcima 1. i 2., koji propisuju kako je potrebno analizirati operativne troškove, a koji uključuju i trošak uposlenih.
6 palamida Pokazatelji, Članak 18.  Članak 18. - ukupnih troškova ulaganja, rada i održavanja po jedinici proizvedene energije (€ / kwh). (HRK/kWh). Prihvaćen Tekst Pravilnika usklađen s prijedlogom.