Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu i kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor