Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ljiljana Sović Brkičić NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTA , Iznos potpora   Europska komisija kroz SME instrument, za industrijsko istražvanje (TRL 6 i više) dodjeljuje potpore u iznosu do 2,5 milijuna Eura, uz intenzitet potpore od 70% (SME Instrument Phase 2). Primljeno na znanje SME Instrument se ne dodjeljuje sukladno Uredbi 651/2014. EK ima posebne preporuke za države članice koje žele na nacionalnoj razini financirati projekte sa oznakom Seal of excellence u kojima se daje preporuka da se projekti iz SME Instrumenta Phase 2 financiraju kao eksperimentalni razvoj sukladno Uredbi 651/2014.
2 Ljiljana Sović Brkičić NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTA , Maksimalni intenzitet potpore Što je to TRL? TRL je skala na osnovi koje se ocjenjuje stupanj razvoja projekta te procjenjuju rizici ulaganja u projekt. TRL 1 se odnosni na temeljna istraživanja koja se po definiciji ne mogu komercijalizira rati ali se potiču s intenzitetom potpore od 100% jer su značajna za temeljnu znanost, TRL 2-4 je eksperimentalni razvoju (provjera inovativnog koncepta je na TRL 3) i provodi se u laboratorijskom okruženju, a Europska komisija ga potiče s intenzitetom potpore od 25%, TRL 5-8 je istraživanje u relevantnom okruženju (industrija za proizvodnju ili drugo relevantno okruženje npr. za usluge), a Europska komisija ga potiče s intenzitetom potpore od 50%. • TRL 1 – Basic principles observed • TRL 2 – Technology concept formulated • TRL 3 – Experimental proof of concept • TRL 4 – Technology validated in lab • TRL 5 – Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) • TRL 6 – Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies) • TRL 7 – System prototype demonstration in operational environment • TRL 8 – System complete and qualified • TRL 9 – Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space) Međutim, hrvatski birokrati su rekli da se industrijski razvoj provodi u laboratorijima, a laboratorijski (eksperimentalni) razvoj da se provodi u industriji, a sve to samo kako bi nenamjenski raspodjeljivali sredstva namijenjena istraživanju i razvoju te projektima na razini ideje (TRL 0) dodjeljivali nepripadajuće milijunske subvencije i nepripadajući intenzitet potpore. Nije prihvaćen Program PoC financira kako je navedeno “TRL 3 – Experimental proof of concept • TRL 4 – Technology validated in lab”, t.j. stjecanje novih znanja za postizanje znatnog poboljšanja te se provodi u laboratorijskom ili u simuliranom okruženju a prema definicijama iz Uredbe Europske Komisije (EU) br. 651/2014. radi se o industrijskom istraživanju. Sukladno navedenoj Uredbi što je rizik istraživanja veći to je i intenzitet sufinanciranja veći. Kroz članak 25. Uredbe koji je temelj za dodjelu potpora kroz ovaj program potpora ali i neke druge, kako se približavamo tržištu tako intenzitet pada. Fundamentalno istraživanje sufinancira se sa 100%, industrijsko istraživanje s 50%, eksperimentalni razvoj s 25%. K tome se za mala poduzeća dodaje 20% a za srednja 10%, te za učinkovitu suradnju još 15%, s tim da industrijsko istraživanje može biti financirano maksimalno s 80% intenziteta. Stoga se kroz program PoC omogućava za srednja poduzeća 60% intenzitet (50%+10%) te za mikro i mala poduzeća 70% intenzitet (50%+20%). Programom PoC financiraju se projekti koji su rizični i za koje se ne može sa sigurnošću reći da li će se inovativni concept u potpunosti potvrditi ili ne.
3 Ljiljana Sović Brkičić Izvor financiranja , Članak 16. Radi li se o sredstvima koja su bila namijenjena za nositelje Pečata izvrsnosti? Tko je predložio da se sredstva namijenjena projektima nositelja Pečata izvrsnosti preusmjere u natječaj za provjeru inovativnog koncepta iako se PoC već financira kroz program IRI (podijeljeno 100 milijuna Eura i u najavi novih 100 milijuna Eura)? Možda Bruno 1 ili Bruno 2 ili Karmen kojoj je to suflirao Kruno? Koji je njihov interes? Zašto država podupire osobne interese birokrata na štetu interesa države? Jer u obrazloženju e-Savjetovanja za natječaj za projekte koji imaju Pečat izvrsnosti piše: „Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je razmatralo mogućnosti provedbe Programa potpora za poduzetnike s Pečatom izvrsnosti Europske komisije, a koji su nositelji potvrde „Pečat izvrsnosti“ izdane od Europske komisije u okviru programa Obzor 2020. Nakon razmatranja mogućih opcija, Ministarstvo je zaključilo da odustaje od navedenog programa te će se predviđena sredstva za ovaj program usmjeriti u program kojim će se poticati inovacije u suradnji s HAMAG BICRO-om.“ Primljeno na znanje Radi se o sredstvima iz državnog proračuna na Proračunskoj aktivnosti A817090 Poticanje istraživanja i razvoja i inovacija. Program PoC na način kako se provodi ne financira se kroz Program IRI kao zasebna aktivnost.
4 Ljiljana Sović Brkičić NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTA , Maksimalni intenzitet potpore Opetovano će se nenamjenski raspodjeljivati sredstva. Provjera inovativnog koncepta spada u TRL 2-4 (točnije TRL 3), a što predstavlja eksperimentalni razvoj, iako su hrvatski birokrati to protumačili drukčije. Stoga bi maksimalni intenzitet potpore moga biti 25 % + 20 % a što ukupno iznosi 45%. Na isti način su trebali biti financirani svi projekti iz programa IRI, jer su svi bili na razini provjere inovativnog koncepta, a umjesto 50.000 EUR-a za provjeru inovativnog koncepta, dodijeljeno im je 20 - 50 milijuna kuna subvencije uz intenzitet potpore od 85%, pa čak i 100%. Nije prihvaćen Intenziteti potpore usklađeni su sa Uredbom Komisije (EU) br.651/2014 od 17.lipnja 2014. i Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 od 14. lipnja 2017. Ovaj Program je akt temeljem kojeg se dodjeljuju potpore za istraživanje i razvoj i koji je usklađen navedenim uredbama. Intenziteti i definicije temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja preuzeti su iz navedenih uredbi. Sukladno navedenoj Uredbi što je rizik istraživanja veći to je i intenzitet sufinanciranja veći. Kroz članak 25. Uredbe koji je temelj za dodjelu potpora kroz ovaj program potpora ali i neke druge, kako se približavamo tržištu tako intenzitet pada. Fundamentalno istraživanje sufinancira se sa 100%, industrijsko istraživanje s 50%, eksperimentalni razvoj s 25%. K tome se za mala poduzeća dodaje 20% a za srednja 10%, te za učinkovitu suradnju još 15%, s tim da industrijsko istraživanje može biti financirano maksimalno s 80% intenziteta. Stoga se kroz program PoC omogućava za srednja poduzeća 60% intenzitet (50%+10%) te za mikro i mala poduzeća 70% intenzitet (50%+20%). Programom PoC financiraju se projekti koji su rizični i za koje se ne može sa sigurnošću reći da li će se inovativni concept u potpunosti potvrditi ili ne
5 Ljiljana Sović Brkičić Vrsta potpore i projekata, Članak 4. Za što bi se trebala davati potpora kroz navedeni program, za provjeru inovativnog koncepta, izradu studije provedivosti i/ili eksperimentalni razvoj? Sve navedeno obuhvaćeno je TRL 2-4, a radi se o eksperimentalnom razvoju a ne o industrijskom istraživanju. Opetovano se želi pogodovati i raspodjeljivati sredstva prema osobnom nahođenju birokrata, pravilima koja su mix. pojmova iz EU natječaja i pravila koja predstavljao osobni izum hrvatskih birokrata, koji navode da se natječaj zove provjera inovativnog koncepta što je TRL 3, a oni navode da se financira industrijsko istraživanje a što je TRL 5-8, ali su hrvatski birokrati uvođenjem dvostrukih pravila raspodjeljivanja EU sredstava u odgovoru na pitanje 322 naveli da: "Industrijsko istraživanje odrgovara TRL 2-4, a eksperimentalni razvoj TRL 5-8", a što je apsolutno netočno sadržajno te je u suprotnostima s pravilima raspodjeljivanja EU sredstava jer se industrijski razvoj provodi u relevantnom okruženju - industriji (proizvodnja) ili drugom relevantnom okruženju (npr. usluge). Nije prihvaćen Programom PoC dodjeljuju se sredstva za provjeru inovativnog koncepta. U terminologiji TRL-ova radi se o fazama TRL3 i TRL4, t.j. o industrijskom istraživanju. Potrebno je pažljivo pročitati uredbu Europske Komisije (EU) br. 651/2014. Prema Uredbi 651/2014 (GBER) „eksperimentalni razvoj” znači “stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i uporaba postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i vještina u cilju razvoja novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. To može uključivati i, primjerice, djelatnosti u cilju konceptualnog definiranja, planiranja i dokumentiranja novih proizvoda, procesa ili usluga. Eksperimentalni razvoj može obuhvaćati izradu prototipova, demonstracijske aktivnosti, pilot-projekata, ispitivanje i provjeru novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga u okruženju koje odražava operativne uvjete iz stvarnog života ako je osnovni cilj ostvarenje daljnjih tehničkih poboljšanja na proizvodima, procesima ili uslugama koji nisu u bitnome utvrđeni. To može uključivati i razvoj tržišno upotrebljivog prototipa ili pilot-projekta koji je nužno konačni tržišni proizvod, a preskupo ga je proizvesti samo da bi se upotrebljavao u svrhu demonstracijskih aktivnosti i provjere. Eksperimentalni razvoj ne uključuje rutinske ili periodične izmjene postojećih proizvoda, proizvodnih linija, proizvodnih procesa, usluga i drugih aktivnosti u tijeku, čak i ako te izmjene znače poboljšanja;” Prema Uredbi 651/2014: „industrijsko istraživanje” znači “planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije.” Sukladno navedenim definicijama iz Uredbe 651/2014 industrijsko istraživanje se odnosi na razvoj tehnologije u laboratorijskom ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava, te se odnosi na razvoj i stjecanje novog znanja. U isto vrijeme sukladno definiciji iz Uredbe 651/2014 eksperimentalni razvoj se odnosi na okruženje koje odražava operativne uvjete iz stvarnog života te se odnosi na kombiniranje postojećih znanja. Pojednostavljeno rečeno Industrijsko istraživanje=U laboratoriju=TRL2-4; Eksperimentalni razvoj=U relevantnom okruženju=TRL5-8. Dakle, program PoC financira aktivnosti stjecanja novih znanja za postizanje znatnog poboljšanja te se to provodi kroz izradu prototipova u laboratorijskom ili u simuliranom okruženju te se prema definicijama iz Uredbe Europske Komisije (EU) br. 651/2014 radi o industrijskom istraživanju.
6 Ljiljana Sović Brkičić NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTA , Predmet Programa Koji je smisao raspisivanja zasebnog natječaja za provjeru inovativnog koncepta kada navedeno financira Europska komisija kroz natječaje iz programa Obzor 2020 (IRI i drugi natječaji), te koja provjeru inovativnog koncepta financira s 50% intenziteta potpore? Zbog čega se dodjeljuju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 35.000.000 kn godišnje kada već za to postoje predviđena sredstva iz strukturnih fondova. Zašto nisu financirani projekti nositelja Pečata izvrsnosti? Zašto je nositeljima Pečata izvrsnosti predložen intenzitete potpore od 25% kada se radi o industrijskom istraživanju? Zašto su sredstva namijenjena istraživanju i razvoju kroz program IRI potrošena nenamjenski? Zašto se natječaj IRI provodi po dvostrukim pravilima, onim navedenim u Uputama za prijavitelje a na koje je Europska komisija dala suglasnost, i pravilima koja su uveli hrvatski birokrati a koja su u suprotnosti s pravilima na koje je Europska komisija dala suglasnost? Primljeno na znanje Ovaj Program je akt temeljem kojeg se dodjeljuju potpore za istraživanje i razvoj i koji je usklađen sa Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. i Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 od 14. lipnja 2017. Program PoC financirao se kroz 7 poziva od 2010. do 2019. sredstvima iz zajma Svjetske banke te je ukupno financirano 276 projekta s gotovo 70 milijuna kuna bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti projekata u iznosu od 105 milijuna kuna. Program je razvijen temeljem sličnih programa iz SAD (program SBIR), Nizozemske, Škotske, Irske i sl. Svrha ovog tipa programa je da se manja sredstva ulože u početni dokaz izvedivosti određene tehnologije u laboratorijskom okruženju. Program služi kao generator novih projekata za potencijalna daljnja ulaganja kroz programe koji potiču razvoj i komercijalizaciju novih proizvoda i usluga te se ovim putem osigurava njegova održivost.
7 Ljiljana Sović Brkičić NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTA , Izvor financiranja Radi li se o sredstvima koja su bila namijenjena za nositelje Pečata izvrsnosti? Primljeno na znanje Radi se o sredstvima iz državnog proračuna na Proračunskoj aktivnosti A817090 Poticanje istraživanja i razvoja i inovacija.
8 Ljiljana Sović Brkičić NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNOG KONCEPTA , Iznos potpora   Europska komisija dodjeljuje kroz SME Instrument do 50.000 Eura za ukupnu vrijednosti projekta od 70.000 Eura (SME Instrument Phase 1). Primljeno na znanje Iznos definiran programom određen je iz iskustva provedbe programa PoC.
9 Ljiljana Sović Brkičić Maksimalni intenzitet potpore, Članak 8. Ne radi se o industrijskom istraživanju… radi se o eksperimentalnom razvoju. Navedena skala se sastoji od 9 stupnjeva (levela). TRL 1 se odnosi na temeljna istraživanja, TRL 2 – TRL 4 je eksperimentalni razvoj a koji uključuje postavljanje hipoteze, provjeru inovativnog koncepta te eksperimentalni razvoj tehnologije u laboratorijskom okruženju, TRL 5 – TRL 8 je industrijski razvoj odnosno razvoj proizvoda u relevantnom okruženju (industrija) i TRL 9 je komercijalizacija proizvoda. Hrvatski birokrati su opstruirali pravila Europske komisije, gospodarski rast i otvaranje novih radih mjesta jer su sredstva namijenjena istraživanju i razvoju raspodjeljivali suprotno pravilima Europske komisije, dijeleći sredstva (milijunske potpore) nepostojećim projektima. Pored javno objavljenih pravila provedbe natječaja (Upute za prijavitelje) na koje je Europska komisija dala suglasnost, hrvatski birokrati su donijeli interna pravila provedbe natječaja, koja su u suprotnosti s pravilima na koje je Europska komisija dala suglasnost. Hrvatski birokrati su rekli da se industrijska istraživanja provode u laboratorijima, a laboratorijska istraživanja (eksperimentalni razvoj) u industriji, a sve samo da bi EU potpore namijenjene istraživanju i razvoju raspodjeljivali po osobnom nahođenju, odnosno kako bi nepostojećim projektima dodjeljivali subvencije s intenzitetom potpore od 80 ili 100%. Navedena interna pravila sastoje se samo od 2 rečenice a kojima se navodi se će se raspodjeljivanje EU sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju u Hrvatskoj provoditi suprotno propisima Europske komisije. Prva rečenica je napisana na stranici 176. dokumenta Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i akcijski plan za provedbu pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2017. godine a koja glasi: „Što je projekt IRI bliži tržištu (npr. eksperimentalni razvoj tehnološke razine spremnosti TRL 8) tražit će se veći udio privatnih ulaganja u istraživanje“. Druga rečenica navedena je u „Pitanjima i odgovorima“ vezano uz provedbu natječaja IRI (odgovor 322.) a koja glasi: „Industrijsko istraživanje se odnosi na TRL 2 – TRL 4, a eksperimentalni razvoj na TRL 5 – TRL 8“. Navedene rečenice su sadržajno netočne, jer prikazuju da se industrijski razvoj provodi nakon temeljnih istraživanja, a tek nakon toga da se provodi eksperimentalni razvoj. Nadalje, navedenim rečenicama je opisan način rada birokrata, te je jasno prikazano da se radi o namjeri, planiranju i udruživanju u nenamjenskom raspodjeljivanju EU sredstava. Jer je jasno navedeno da sredstva neće biti raspodjeljivana prema preporukama Europske komisije, nego prema internima pravilima raspodjeljivanja i to na način da se sva sredstva i najveći intenzitet potpore usmjere na projekte s najnižim TRL, odnosno na nepostojeće projekte, a što neće rezultirati gospodarskim rastom i otvaranjem novih radnih mjesta. Nije prihvaćen Programom PoC dodjeljuju se sredstva za provjeru inovativnog koncepta. U terminologiji TRL-ova radi se o fazama TRL3 i TRL4, t.j. o industrijskom istraživanju. Potrebno je pažljivo pročitati uredbu Europske Komisije (EU) br. 651/2014. Prema Uredbi 651/2014 (GBER) „eksperimentalni razvoj” znači “stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i uporaba postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i vještina u cilju razvoja novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. To može uključivati i, primjerice, djelatnosti u cilju konceptualnog definiranja, planiranja i dokumentiranja novih proizvoda, procesa ili usluga. Eksperimentalni razvoj može obuhvaćati izradu prototipova, demonstracijske aktivnosti, pilot-projekata, ispitivanje i provjeru novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga u okruženju koje odražava operativne uvjete iz stvarnog života ako je osnovni cilj ostvarenje daljnjih tehničkih poboljšanja na proizvodima, procesima ili uslugama koji nisu u bitnome utvrđeni. To može uključivati i razvoj tržišno upotrebljivog prototipa ili pilot-projekta koji je nužno konačni tržišni proizvod, a preskupo ga je proizvesti samo da bi se upotrebljavao u svrhu demonstracijskih aktivnosti i provjere. Eksperimentalni razvoj ne uključuje rutinske ili periodične izmjene postojećih proizvoda, proizvodnih linija, proizvodnih procesa, usluga i drugih aktivnosti u tijeku, čak i ako te izmjene znače poboljšanja;” Prema Uredbi 651/2014: „industrijsko istraživanje” znači “planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga. To obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije.” Sukladno navedenim definicijama iz Uredbe 651/2014 industrijsko istraživanje se odnosi na razvoj tehnologije u laboratorijskom ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava, te se odnosi na razvoj i stjecanje novog znanja. U isto vrijeme sukladno definiciji iz Uredbe 651/2014 eksperimentalni razvoj se odnosi na okruženje koje odražava operativne uvjete iz stvarnog života te se odnosi na kombiniranje postojećih znanja. Pojednostavljeno rečeno Industrijsko istraživanje=U laboratoriju=TRL2-4; Eksperimentalni razvoj=U relevantnom okruženju=TRL5-8 Dakle, program PoC financira aktivnosti stjecanja novih znanja za postizanje znatnog poboljšanja te se to provodi kroz izradu prototipova u laboratorijskom ili u simuliranom okruženju te se prema definicijama iz Uredbe Europske Komisije (EU) br. 651/2014. radi o industrijskom istraživanju. Sukladno navedenoj Uredbi što je rizik istraživanja veći to je i intenzitet sufinanciranja veći. Kroz članak 25. Uredbe koji je temelj za dodjelu potpora kroz ovaj program potpora ali i neke druge, kako se približavamo tržištu tako intenzitet pada. Fundamentalno istraživanje sufinancira se sa 100%, industrijsko istraživanje s 50%, eksperimentalni razvoj s 25%. K tome se za mala poduzeća dodaje 20% a za srednja 10%, te za učinkovitu suradnju još 15%, s tim da industrijsko istraživanje može biti financirano maksimalno s 80% intenziteta. Stoga se kroz program PoC omogućava za srednja poduzeća 60% intenzitet (50%+10%) te za mikro i mala poduzeća 70% intenzitet (50%+20%). Programom PoC financiraju se projekti koji su rizični i za koje se ne može sa sigurnošću reći da li će se inovativni concept u potpunosti potvrditi ili ne.
10 Ljiljana Sović Brkičić Vrsta potpore i projekata, Članak 4. Opet nakaradno postavljen sustav. Radi se o eksperimentalnom razvoju a ne o industrijskom istraživanju. TRL 1 se odnosi na temeljna istraživanja, TRL 2 – TRL 4 je eksperimentalni razvoj a koji uključuje postavljanje hipoteze, provjeru inovativnog koncepta te eksperimentalni razvoj tehnologije u laboratorijskom okruženju, TRL 5 – TRL 8 je industrijski razvoj odnosno razvoj proizvoda u relevantnom okruženju (industrija) i TRL 9 je komercijalizacija proizvoda. Što je to TRL? TRL (Technology Readiness Level) je skala koju je koristila NASA kako bi ocijenila stupanj razvoja nekog projekta te procijenila rizike i opravdanost daljnjeg ulaganja u neki projekt. Europska komisija je preuzela navedeni način ocjene statusa projekta vezano uz provedbu projekata koje ona financira, uz neznatne izmjene i prilagodbe specifične za financiranje EU projekata (npr. umjesto riječi svemir napisali riječ industrija i sl.). Navedena skala se sastoji od 9 stupnjeva (levela). TRL 1 se odnosi na temeljna istraživanja, TRL 2 – TRL 4 je eksperimentalni razvoj a koji uključuje postavljanje hipoteze, provjeru inovativnog koncepta te eksperimentalni razvoj tehnologije u laboratorijskom okruženju, TRL 5 – TRL 8 je industrijski razvoj odnosno razvoj proizvoda u relevantnom okruženju (industrija) i TRL 9 je komercijalizacija proizvoda. U svakodnevnoj upotrebi je i neka druga terminologija tako da se eksperimentalni razvoj može povezati s terminom razvojna istraživanja, a industrijski razvoj s terminom primijenjena istraživanja. Stoga se u svakom natječaju definira koja se terminologija koristi, te što se financira. Nadalje, svaka normalna i odgovorna država financira temeljna istraživanja (TRL 1) koja se provode u znanstvenim institucijama iako se po definiciji navedena istraživanja ne mogu komercijalizirati. Kroz eksperimentalni razvoj (TRL 2 – TRL 4) se postavlja hipoteza, testira koncept i provode studije provedivosti, te se provode eksperimenti u laboratorijskim uvjetima koji bi trebali potvrditi da li je neka ideja izvediva ili ne, a uz navedena istraživanja se veže veći rizik, a koji se smanjuje što je projekt na višem stupnju razvoja. Industrijska istraživanja se provode u industriji odnosno drugom relevantnom okruženju (TRL 5 – TRL 8). Što financira Europska komisija? Kroz program Obzor 2020 (HORIZON 2020), odnosno kroz razne natječaje koji su dio navedenog programa, Europska komisija financira projekte koji se nalaze na TRL 5-8, jer želi poduprijeti razvoj i komercijalizacija novih inovativnih, patentno zaštićenih tehnologija, proizvoda i usluga, a što će potaknuti gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta. Znači potiče se industrijski razvoj i komercijalizacije novih, inovativnih, patentno zaštićenih tehnologije, proizvoda i usluga. Kroz programe Europskog fonda za regionalni razvoj (ESIF programi), u koji spada program IRI koji se provodi u Hrvatskoj, kao dio projekata mogu biti zastupljena temeljna istraživanja, provjera inovativnog koncepta i eksperimentalni razvoj i industrijska istraživanja, a potpore se trebaju raspodjeljivati sukladno preporuci Europske komisije. Nadalje, predviđena je mogućnost da netko tko je ostvario pravo na potporu u programu HORIZON 2020 može istu realizirati u ESIF programima. Kako su se raspodjeljivala sredstva namijenjena istraživanju i razvoju? Europska komisija je u svojim preporukama jasno navele što financira, a financira inovativne projekte koji će rezultirati razvojem inovativnih patentno zaštićenih tehnologija, proizvoda i usluga, odnosno financira inovativne projekte koji se ne bi mogli financirati bez potpore programa, te je jasno navela što se podupire kojim intenzitetom potpore. Prije nego što se raspiše natječaj potrebno je napraviti pravila raspodjeljivanja sredstava a Europska komisija treba dati suglasnost na pravilnike donesene na lokalnoj razini. I Europska komisija je dala suglasnost na pravilnike koje su joj predočili hrvatski birokrati. U navedenim pravilnicima je jasno navedeno što se financira i s kojim intenzitetom potpore (npr. temeljna istraživanja 100 %, industrijska istraživanja 50%, eksperimentalni razvoj 25%...) sve prema preporukama Europske komisije. Što su napravili hrvatski birokrati? Pored javno objavljenih pravila provedbe natječaja (Upute za prijavitelje) na koje je Europska komisija dala suglasnost, hrvatski birokrati su donijeli interna pravila provedbe natječaja, koja su u suprotnosti s pravilima na koje je Europska komisija dala suglasnost. Hrvatski birokrati su rekli da se industrijska istraživanja provode u laboratorijima, a laboratorijska istraživanja (eksperimentalni razvoj) u industriji, a sve samo da bi EU potpore namijenjene istraživanju i razvoju raspodjeljivali po osobnom nahođenju, odnosno kako bi nepostojećim projektima dodjeljivali subvencije s intenzitetom potpore od 80 ili 100%. Navedena interna pravila sastoje se samo od 2 rečenice a kojima se navodi se će se raspodjeljivanje EU sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju u Hrvatskoj provoditi suprotno propisima Europske komisije. Prva rečenica je napisana na stranici 176. dokumenta Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine i akcijski plan za provedbu pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016. do 2017. godine a koja glasi: „Što je projekt IRI bliži tržištu (npr. eksperimentalni razvoj tehnološke razine spremnosti TRL 8) tražit će se veći udio privatnih ulaganja u istraživanje“. Druga rečenica navedena je u „Pitanjima i odgovorima“ vezano uz provedbu natječaja IRI (odgovor 322.) a koja glasi: „Industrijsko istraživanje se odnosi na TRL 2 – TRL 4, a eksperimentalni razvoj na TRL 5 – TRL 8“. Navedene rečenice su netočne, jer prikazuju da se industrijski razvoj provodi nakon temeljnih istraživanja, a tek nakon toga da se provodi eksperimentalni razvoj. Nadalje, navedenim rečenicama je opisan način rada birokrata, te je jasno prikazano da se radi o namjeri, planiranju i udruživanju u nenamjenskom raspodjeljivanju EU sredstava. Jer je jasno navedeno da sredstva neće biti raspodjeljivana prema preporukama Europske komisije, nego prema internima pravilima raspodjeljivanja i to na način da se sva sredstva i najveći intenzitet potpore usmjere na projekte s najnižim TRL, odnosno na nepostojeće projekte, a što neće rezultirati gospodarskim rastom i otvaranjem novih radnih mjesta. Hrvatski birokrati su opstruirali pravila Europske komisije, gospodarski rast i otvaranje novih radih mjesta jer su sredstva namijenjena istraživanju i razvoju raspodjeljivali suprotno pravilima Europske komisije, dijeleći sredstva (milijunske potpore) nepostojećim projektima. Hrvatski birokrati su milijunske potpore dodijelili projektima koji nemaju postavljenu hipotezu, nemaju provjeren inovativni koncept, nemaju provedenu studiju izvedivosti, ne nemaju niti dana eksperimentalnog razvoja. Osnovni kriterij raspodjeljivanja je bio da jedan korumpirani birokrat za neki projekt kaže "krasan projekt". Radikalnih inovacija je malo, a i onih nekoliko koliko ih ima su pokopali korumpirani hrvatski birokrati, kako bi EU sredstva mogli raspodjeljivati nenamjenski, na svoj nakaradni, kriminalni način. Cijeli sustav raspodjeljivanja EU sredstava u Hrvatskoj je napravljen kao jedna velika prijevara s ciljem nenamjenskog raspodjeljivanja EU sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju, a korumpirani birokrati su sustav potpora prilagodili svojim kriminalnim potrebama. Nije prihvaćen Ovaj Program je akt temeljem kojeg se dodjeljuju potpore za istraživanje i razvoj i koji je usklađen s Uredbom Komisije (EU) br.651/2014 od 17.lipnja 2014. i Uredbom Komisije (EU) br. 2017/1084 od 14. lipnja 2017. Intenziteti i definicije temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja preuzeti su iz navedenih uredbi (obrazloženje u prethodnom odgovoru). Prema terminologiji iz navedene Uredbe radi se o industrijskom istraživanju u laboratorijskom ili simuliranom okruženju, ne industrijskom razvoju u relevantnom okruženju. Industrijski razvoj kao termin se ne koristi u navedenoj Uredbi. Sukladno navedenoj Uredbi što je rizik istraživanja veći to je i intenzitet sufinanciranja veći. Kroz članak 25. Uredbe koji je temelj za dodjelu potpora kroz ovaj program ali i neke druge, kako se približavamo tržištu tako intenzitet pada. Temeljno istraživanje sufinancira se sa 100%, Industrijsko istraživanje s 50%, eksperimentalni razvoj s 25%. K tome se za mala poduzeća dodaje 20% a za srednja 10%, te za učinkovitu suradnju još 15%, s tim da industrijsko istraživanje može biti financirano maksimalno s 80% intenziteta. Stoga se kroz program PoC omogućava za srednja poduzeća 60% intenzitet (50%+10%) te za mikro I mala poduzeća 70% intenzitet (50%+20%). Programom PoC financiraju se projekti koji su rizični I za koje se ne može sa sigurnošću reći da li će se inovativni concept u potpunosti potvrditi ili ne.
11 Ljiljana Sović Brkičić Ciljevi potpore, područje primjene i trajanje Programa , Članak 2. Što je cilj programa? Provjera inovativnog koncepta? Da li navedeni cilj treba uključivati izradu studije izvedivosti? Radi li se o EU ili HR sredstvima? Radi li se možda o sredstvima koja su bila namijenjena za nositelje Pečata izvrsnosti? Kroz ovaj program se treba provjeriti da li je projekt izvediv ili ne. Dobar rezultat je i ako kroz natječaj / izradu studije izvedivosti dokaže da je projekt izvediv / provediv jer nalaz ukazuje da je opravdano duljenja ulaganje u projekt, a dobar rezultat je i onaj koji je negativan, jer će ukazati da daljnje ulaganje u projekt (kroz druge programe i natječaje) nije opravdan. Međutim, hrvatski birokrati su kroz program IRI dijelili desetke milijuna potpora projektima na razini neprovjerene ideje. Hrvatski birokrati su milijunske potpore dodijelili projektima koji nemaju postavljenu hipotezu, nemaju provjeren inovativni koncept, nemaju provedenu studiju izvedivosti, ne nemaju niti dana eksperimentalnog razvoja. Osnovni kriterij raspodjeljivanja je bio da jedan korumpirani birokrat za neki projekt kaže "krasan projekt". Radikalnih inovacija je malo, a i onih nekoliko koliko ih ima su pokopali korumpirani hrvatski birokrati, kako bi EU sredstva mogli raspodjeljivati nenamjenski, na svoj nakaradni, kriminalni način. Cijeli sustav raspodjeljivanja EU sredstava u Hrvatskoj je napravljen kao jedna velika prijevara s ciljem nenamjenskog raspodjeljivanja EU sredstava namijenjenih istraživanju i razvoju, a korumpirani birokrati su sustav potpora prilagodili svojim kriminalnim potrebama. Stoga je potrebno osigurati da se EU sredstva raspodjeljuju namjenski, sukladno pravilima koja je propisala EU komisija ili se uopće ne trebaju raspodjeljivati. Primljeno na znanje Cilj programa je dokaz izvedivosti određene tehnologije u laboratorijskom okruženju. Aktivnosti koje se financiraju kroz program su izrada funkcionalnog prototipa, demonstracija tehničke izvedivosti i provjera i zaštita intelektualnog vlasništva te određene dodatne pomoćne aktivnosti (analize tržišta, izrade različitih relevantnih studija). Radi se o sredstvima iz državnog proračuna. Rezultat programa PoC može biti i pozitivan i negativan, stoga se i želi dodatno poduprijeti ova faza istraživanja i razvoja jer nosi svoje rizike. Sredstva u programu PoC dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. i Uredbi Komisije (EU) br. 2017/1084 od 14. lipnja 2017. koja vrlo jasno definira što se u kojoj fazi istraživanja i razvoja može financirati i s kojim intenzitetima. Program PoC je usklađen s navedenim.